αποθετήριο

Φορέας : Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»  

Υλοποιώντας το συντονιστικό του ρόλο στον τομέα της έρευνας το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" έχει ολοκληρώσει ως φορέας υλοποίησης 3 έργα που αφορούν στην επιστημονική τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρόκειται για τρεις από τις αρχειακές μονάδες του προσωπικού αρχείου του Βενιζέλου του Ιδρύματος, του Μουσείου Μπενάκη και του Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ). Το έργο περιλαμβάνει υλικό πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας της περιόδου 1880-1960 - συνολικά έχουν ψηφιοποιηθεί 65.000 τεκμήρια. Στόχος του είναι η ψηφιακή ενοποίηση του αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου, που σταδιακά θα οδηγήσει με επόμενα έργα στην ψηφιακή αποκατάσταση ενός ενιαίου εικονικού αρχείου Βενιζέλου. Το σύνολο του υλικού είναι ελεύθερα προσβάσιμο, χωρίς κανέναν περιορισμό, από την ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος υπό τον τίτλο «Ψηφιακό Αρχείο». Για τη δράση του αυτή στο Ίδρυμα απονεμήθηκε το Βραβείο Αριστείας και η Τιμητική Διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής έργων ψηφιακού πολιτισμού.

τεκμήρια