Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Αττικής ▶ Νομαρχία Αθήνας

Χαϊδάρι Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Chaïdári