Κέντρο Πληροφόρησης Νέων

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δήμος Χαϊδαρίου   

Αποθετήριο :
Αποθετήριο Δήμου Χαϊδαρίου   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 3.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΚέντρο Πληροφόρησης Νέων (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Η Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Χαϊδαρίου, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της νέας εποχής, λειτουργεί από το 2007 ως ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο κέντρο Πληροφόρησης που συμπληρώνει ιδανικά την υπάρχουσα πολύτομη και πολύ καλά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, οργανωμένη Βιβλιοθήκη. Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, έχοντας κύριο στόχο την ενίσχυση του πληροφοριακού έργου της Βιβλιοθήκης και τη διεύρυνση των υπηρεσιών της σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης προσφέρει στον μαθητή, σπουδαστή, ερευνητή αλλά και σε κάθε δημότη τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο και μέσω αυτού την προσέγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή και του οπτικοακουστικού ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν λειτουργίες όπως εκτυπώσεις στους διαθέσιμους εκτυπωτές, σάρωση εικόνων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σήμερα, τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης, δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε νέα, όπου η εύκολη γρήγορη και άμεση πρόσβαση στη πληροφορία είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης και κοινωνικού αποκλεισμού.[εκκρεμεί παραπομπή] Οι αλλαγές, όπως καταγράφονται στο εκπαιδευτικό, το κοινωνικό και το επαγγελματικό πεδίο χαρακτηρίζονται αδιαμφισβήτητα από την ανάγκη για συνεχή και δια βίου μάθηση, προκειμένου να αποκτηθούν τα εφόδια εκείνα που εξασφαλίζουν στον πολίτη την δυνατότητα να είναι περισσότερο καταρτισμένος και κατά συνέπεια πιο ικανός να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα που δραστηριοποιούνται. (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)


Χαϊδάρι


2014-05-12
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Εικόνα

image/jpeg

Ελληνική γλώσσα

Δήμος Χαϊδαρίου

http://hdl.handle.net/11725/0002001365
http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1365*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.