Ευρώπη ▶ Ελλάδα ▶ Περιφέρεια Πελοποννήσου

Νομός Αρκαδίας Semantics.gr term URI  GeoNames.org term URI

Arcadia