Δώδεκα Μονοπωλάδες δέκα τέσσαρες κουβέντες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareProverb (EN)1918 (EN)
Δώδεκα Μονοπωλάδες δέκα τέσσαρες κουβέντες

Μαρινάτος, Σπ. (EL)

Μονοπωλάδες = οι κάτοικοι του χωρίου Μονοπωλάτα, οίτινες νυν μεν δεν διχονοούσιν, αγνοώ όμως, αν ήσαν, οίοι νυν είσι, και ότε επλάσθη εις βάρος αυτών η εν λόγω παροιμία
Ερμηνεία: Επί ασυμφωνίας των πολλών, οίτινες, όσοι αν ώσι τοσαύτας έχουσι γνώμας

Παροιμίες (EL)

κουβέντα (EL)


Αρ. 687 – 243, Κεφαλληνία, Σπ. Μαρινάτος

Κεφαλλονιά (EL)

1918

Text

Greek

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)