Ο λαός πολύ φαιδρώς και χαριέντως προσπαθεί μα ερμηνεύση τας διαφόρους αλλαγάς του χειμώνος και φθινοπώρουμ διό πιστεύουν το εξής : Μου έλεγε ένας γέρος : -Ξέρεις, παιδάτσι μου, πως θα βρίσκης ποιό μήνα θα 'χωμε καλό τσαιρό τσαί ποιόνε χειμώνα; Από το Σετέbρη ίσαμε το Μάρτη; Θα θυμάσαι αν έκανε καλό τσαιρό ή κακόνε τις τρείς τελευταίες μέρες του Μάρτη τσαι τις τρεις πρώτες του Απρίλη. Αυτός οι έξε μέρες πάνε με τους έξε μήνες Σετέbρη ίσαμε το Μάρτη. Τσαι η πρώτη μέρα η 28η Μάρτη είναι ο Σετέbρη τσαι η 2 Απρίλη ο Φλεβάρης. Όποιανε μέρα έκανε πιο πολύ κρύο αυτόνε το μήνα θα κάνη το bιό πολύ χειμώνα. Τσαι κάθε μια μέρα είναι μιας γριάς, έτσι λένε, τσ' άμα η γριά είναι καλή, τσαί η μέρα είναι καλή, τσαί ο μήνας καλός, τσ' άμα είναι κατσή τσ' ο μήνας κακός. [ώστε είναι της γριάς οι μέρες όχι βέβαια του γέρου]. Κι όταν έχη βαρύ χειμώνα λέγουν : - Μωρέ ποιά κατσή γριά να ναι αυτό το μήνα!”.

Ο λαός πολύ φαιδρώς και χαριέντως προσπαθεί μα ερμηνεύση τας διαφόρους αλλαγάς του χειμώνος και φθινοπώρουμ διό πιστεύουν το εξής : Μου έλεγε ένας γέρος : -Ξέρεις, παιδάτσι μου, πως θα βρίσκης ποιό μήνα θα 'χωμε καλό τσαιρό τσαί ποιόνε χειμώνα; Από το Σετέbρη ίσαμε το Μάρτη; Θα θυμάσαι αν έκανε καλό τσαιρό ή κακόνε τις τρείς τελευταίες μέρες του Μάρτη τσαι τις τρεις πρώτες του Απρίλη. Αυτός οι έξε μέρες πάνε με τους έξε μήνες Σετέbρη ίσαμε το Μάρτη. Τσαι η πρώτη μέρα η 28η Μάρτη είναι ο Σετέbρη τσαι η 2 Απρίλη ο Φλεβάρης. Όποιανε μέρα έκανε πιο πολύ κρύο αυτόνε το μήνα θα κάνη το bιό πολύ χειμώνα. Τσαι κάθε μια μέρα είναι μιας γριάς, έτσι λένε, τσ' άμα η γριά είναι καλή, τσαί η μέρα είναι καλή, τσαί ο μήνας καλός, τσ' άμα είναι κατσή τσ' ο μήνας κακός. [ώστε είναι της γριάς οι μέρες όχι βέβαια του γέρου]. Κι όταν έχη βαρύ χειμώνα λέγουν : - Μωρέ ποιά κατσή γριά να ναι αυτό το μήνα!”.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΟ λαός πολύ φαιδρώς και χαριέντως προσπαθεί μα ερμηνεύση τας διαφόρους αλλαγάς του χειμώνος και φθινοπώρουμ διό πιστεύουν το εξής : Μου έλεγε ένας γέρος : -Ξέρεις, παιδάτσι μου, πως θα βρίσκης ποιό μήνα θα 'χωμε καλό τσαιρό τσαί ποιόνε χειμώνα; Από το Σετέbρη ίσαμε το Μάρτη; Θα θυμάσαι αν έκανε καλό τσαιρό ή κακόνε τις τρείς τελευταίες μέρες του Μάρτη τσαι τις τρεις πρώτες του Απρίλη. Αυτός οι έξε μέρες πάνε με τους έξε μήνες Σετέbρη ίσαμε το Μάρτη. Τσαι η πρώτη μέρα η 28η Μάρτη είναι ο Σετέbρη τσαι η 2 Απρίλη ο Φλεβάρης. Όποιανε μέρα έκανε πιο πολύ κρύο αυτόνε το μήνα θα κάνη το bιό πολύ χειμώνα. Τσαι κάθε μια μέρα είναι μιας γριάς, έτσι λένε, τσ' άμα η γριά είναι καλή, τσαί η μέρα είναι καλή, τσαί ο μήνας καλός, τσ' άμα είναι κατσή τσ' ο μήνας κακός. [ώστε είναι της γριάς οι μέρες όχι βέβαια του γέρου]. Κι όταν έχη βαρύ χειμώνα λέγουν : - Μωρέ ποιά κατσή γριά να ναι αυτό το μήνα!”.

Δαλιάνης, Νικόλαος Κ.
Δαλιάνης, Νικόλαος Κ. (EL)

Παραδόσεις

Εύβοια, Όριο


1930
Λ. Α. αρ. 1608, σελ. 99, Ν. Δαλιάνη, Όριον Ευβοίας, 1930

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11853/293799*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.