Τμήμα της σημερινής πλατείας Ελευθερίας από το ύψος της παραλίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1950 (EL)
Τμήμα της σημερινής πλατείας Ελευθερίας από το ύψος της παραλίας. (EL)
Part of today's Liberty Square from the edge of the beach. (EN)

Τμήμα της σημερινής πλατείας Ελευθερίας από το ύψος της παραλίας. Διακρίνεται σε πρώτο πλάνο ο Τουρμπές (τάφος) που αποδίδεται στη μητέρα του Μεχμέτ Αλή. (EL)
Part of today's Liberty Square from the edge of the beach. Distinguished in the foreground Tourbes (tomb) attributed to the mother of Mehmet Ali. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Τμήμα της σημερινής πλατείας Ελευθερίας από το ύψος της παραλίας. Διακρίνεται σε πρώτο πλάνο ο Τουρμπές (τάφος) που αποδίδεται στη μητέρα του Μεχμέτ Αλή. (EL)
Part of today's Liberty Square from the edge of the beach. Distinguished in the foreground Tourbes (tomb) attributed to the mother of Mehmet Ali. (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

1950

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.