Τάφος πρώιμης ελληνιστικής εποχής στην αρχαία Ποτιδάνεια (σημ. Κάμπος).

Τάφος πρώιμης ελληνιστικής εποχής στην αρχαία Ποτιδάνεια (σημ. Κάμπος).

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΤάφος πρώιμης ελληνιστικής εποχής στην αρχαία Ποτιδάνεια (σημ. Κάμπος). (EL)
A tomb dating to the early Hellenistic period at ancient Potidaneia (modern Kambos). (EN)
Un tombeau datant au début de l'époque hellénistique a l'ancienne Potidaneia (aujourd'hui Kambos). (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Γύρω από το ξωκλήσι του Αγ. Νικολάου στον Κάμπο Δωρίδας έχουν διενεργηθεί ανασκαφές που αποκάλυψαν τμήμα της αρχαίας Ποτιδάνειας. Είναι εμφανή ίχνη δημοσίου κτιρίου, καθώς και αρκετοί μακεδονικοί τάφοι στη νότια πλαγιά του λόφου. Μεταξύ των κινητών ευρημάτων συγκαταλέγονται κεραμικά αγγεία, τμήματα υπόγειων κεραμικών αγωγών κ.ά. Η Ποτιδάνεια υπήρξε ένα από τα πολίσματα των Αποδοτών. (EL)
Around the rural chuch of Agios Nikolaos at present-day Kambos, in Dorida, have been excavated parts of the ancient town Potidaneia. Traces of a public building are extant around the church, whereas several Macedonian tombs have been revealed on the southern slope of the hill. Among the movable finds count pottery vessels, parts of subterranean terracotta pipes etc. Potidaneia was one of the little towns of the Apodotoi. (EN)
Autour de l' église rupestre de Agios Nikolaos, pres du village de Kambos, ont été excavés quelques parts de la ville ancienne de Potidaneia. Des vestiges d'un bâtiment de charactère publique ont été découvertes tout autour de l' église ainsi que des tombeaux macedoniens découverts sur la pente sud de la colline. Parmi les trouvailles sont des vases ainsi que des tubes en terre cuite sous-terrains. Potidaneia était une des petites villes des Apodotiens. (FR)


Ύστερος 4ος-πρώιμος 3ος αι. π.Χ. (EL)
Late 4th-early 3rd c. B.C. (EN)
Fin du 4e-début du 3e s. av. J.-C. (FR)

Ελληνιστική Περίοδος
Hellenistic Period

2015-08-13T15:38:19Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/104*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.