Προϊστορικές οχυρώσεις στην Κίρρα

Προϊστορικές οχυρώσεις στην Κίρρα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΠροϊστορικές οχυρώσεις στην Κίρρα (EL)
Prehistoric fortifications at Kirra (EN)
Fortifications préhistoriques à Kirra (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Κατάλοιπα οχυρώσεων μεσοελλαδικής περιόδου παραπλεύρως του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η μεσοελλαδική περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την Κίρρα, αφού μαρτυρείται και πυκνή δόμηση του οικισμού αλλά και επαφές με την κεντρική Ελλάδα και την Αίγινα. (EL)
Remains of fortifications of the Middle Helladic period next the church of the Dormition of Mary. Middle Helladic period was particularly important in Kirra, as attested both by the dense habitation and by the pottery indicating close contacts with central Greece and Aegina. (EN)
Vestiges des fortifications datant de l'Helladique Moyenne auprès de l'eglise de la Dormition de la Mère de Dieu. L'Helladique Moyenne était particulièrement importante à Kirra, en jugeant par la densité de l'habitation ainsi que par la potterie, indiquant des relations avec la Grèce centrale et avec Aegine. (FR)


Κίρρα

Μεσοελλαδική περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)
Helladique moyen (FR)

Μέσοελλαδική Περίοδος
Middle Helladic Period

2015-08-14T14:46:43Z
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/I_EPKA.pdf
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/I_EPKA.pdf
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/I_EPKA.pdf

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/114*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.