Επιστολή του Διευθυντή του Μουσείου Δελφών προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων περί της κατάστασης των αρχαιοτήτων των Δελφών κατά τη Γερμανική Κατοχή (1942).

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΕπιστολή του Διευθυντή του Μουσείου Δελφών προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων περί της κατάστασης των αρχαιοτήτων των Δελφών κατά τη Γερμανική Κατοχή (1942). (EL)
Letter ofthe Director of the Museum of Delphi to the Directorate of Antiquities on the condition of the antiquities during the German Occupation (1942). (EN)
Lettre du Directeur du Musée de Delphes au Directorat des Antiquités sur l'état des Antiquités pendant l'Occupation Allemande (1942). (FR)

Διευθυντής μουσείου Δελφών
Director of the museum of Delphi

Επιστολή του Διευθυντή του μουσείου Δελφών προς τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων στην Αθήνα με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 1942. Ο Διευθυντής ανακοινώνει, απαντώντας σε σχετική προγενέστερη ερώτηση, ότι η παρουσία του γερμανικού στρατού πέριξ των αρχαιοτήτων δεν έχει επιφέρει ζημιές στα αρχαία, ενώ οι αρχαιότητες του Μουσείου φυλάσσονται αυστηρά. (EL)
Letter by the Director of the museum of Delphi to the Directorate of Antiquities in Athens, dated February 10th 1942. The Directore announces, answering to an earlier inquiry, that the presence of the German army around the antiquities has not caused any damage to the latter, whereas the movable finds in the Museum are guarded closely. (EN)
Lettre par le directeur du musée de Delphes à la Direction des antiquités d'Athènes, daté le 10e février 1942. Le Directeur annonce, répondant à une demande qu'avait précédé la lettre, que la présence de l'armée allemande autour des antiquités n'a pas causé de dommages à ces dernieres , tandis que les antiquités dans le musée sont gardés tout près. (FR)

Έγγραφο

1942-02-10

Νεότερη Περίοδος
Modern Period

2015-08-15T19:42:20Z
Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/130*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.