Αρχαϊκό άνδηρο στο Πολύδροσο (Σουβάλα)

Αρχαϊκό άνδηρο στο Πολύδροσο (Σουβάλα)

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΑρχαϊκό άνδηρο στο Πολύδροσο (Σουβάλα) (EL)
Archaic terrace at Polydroso (Souvala) (EN)
Terrace archaique à Polydroso (Souvala) (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Αρχαϊκός αναλημματικός τοίχος επάνω από τις πηγές του ποταμού Κηφισσού στο Πολύδροσο (πρώην Σουβάλα). Χρησίμευε ως άνδηρο για οικοδόμημα, πιθανώς ναϊκό. Ο τοίχος έχει ύψος περίπου 3 μέτρα και είναι κατασκευασμένος από αδρά κατεργασμένο τιτανόλιθο (ένα είδος ασβεστόλιθου), όπως και οι οχυρώσεις της γειτονικής Λιλαίας. (EL)
Archaic supportive wall over the springs of the river Cephisus at Polydroso (former Souvala). It was used as a terrace for a construction, possibly a temple. The wall is about 3 meters high and made of roughly cut limestone, similar to the defense walls of nearby Lilaia. (EN)
Mur de soutien archaïque au dessus des ressorts du Céphisus a Polydroson (appellé aussi Souvala auparavant). Il a été utilisé comme une terrasse d'appui pour une construction, peut-être d'un temple. Le mur est 3 metres haut et il est construit de calcaire, ainsi que les fortifications de la cité voisinante Lilaia. (FR)


Πολύδροσο

7ος-6ος αι. π.Χ. (EL)
7th-6th c. B.C. (EN)
7e-6e s. av. J.-C. (FR)

Αρχαϊκή περίοδος
Archaic Period

2015-08-15T19:43:33Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/131*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.