Η είσοδος του Κωρύκειου άντρου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ είσοδος του Κωρύκειου άντρου (EL)
The entrance to the Corycian cave (EN)
L' entrée dans l' Antre Corycien (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Το Κωρύκειο άντρο χρονολογείται στην Πλειστόκαινο εποχή και απέχει 11 χιλιόμετρα από τους Δελφούς, βρίσκεται δε σε υψόμετρο 1360 μέτρων. Περιβάλλεται από δάσος ελάτης και στην αρχαιότητα οδηγούσε σε αυτό ένα φιδωτό μονοπάτι, όπως το περιέγραψε ο Παυσανίας. Στο σπήλαιο έχουν εντοπιστεί δείγματα κατοίκησης και λατρείας που ανάγονται στη νεολιθική περίοδο. Το Κωρύκειο άντρο ήταν αφιερωμένο στον Πάνα και τις Κωρύκειες Νύμφες. Το σπήλαιο διαθέτει σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η αρχαιολογική έρευνα του σπηλαίου, που συντελέστηκε κατά τη διετία 1970-71 από τον Pierre Amandry, απέδωσε χιλιάδες ευρήματα, ιδιαίτερα αντικείμενα κεραμικής, αλλά και 25.000 και πλέον κότσια ζώων, τα οποία μάλλον συνδέονται με μαντικές δραστηριότητες. Κατά την περσική επιδρομή του 480 π.Χ. εκεί κατέφυγαν οι κάτοικοι των Δελφών για να προστατευθούν, ενώ σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του συνέρρεαν προσκυνητές. (EL)
The Corycian cave dates to the Pleistocene and is located at a distance of 11 klms from Delphi, at an altitude of 1360 m. It is surrounded by a fir tree forest; in antiquity a path with many turns led to it, as in Pausanias' description. In the cave there were traces of habitation and cult dating to the Neolithic period. The Corycian cave was dedicated to Pan and the Corycian Nymphs. The cave has stalactites and stalagmites. The archaeological investigation, which was carried out in 1970-71 by Pierre Amandry, yielded thousands of finds, particularly pottery, as well as about 25.000 shanks of animals, which are probably related to divination activities. During the Persian raid in 480 B.C. the inhabitants of Delphi hid in the cave in order to protect themselves, whereas throughout its history in antiquity pilgrims flocked there. (EN)
L'Antre Corycien est une grotte qui remonte au pléistocène et se trouve à une distance de 11 klms de Delphes et à une altitude de 1360 m. Il est entouré par une forêt de sapins; dans l'antiquité un chemin avec beaucoup de virages y conduisait, comme dans la description de Pausanias. Dans la grotte, il y avait des traces d'habitation et de culte datant de la période néolithique. L' Antre Corycien a été consacré à Pan et aux nymphes Coryciennes. La grotte a stalactites et stalagmites. L'enquête archéologique, qui a été réalisée en 1970-1971 par Pierre Amandry, a donné des milliers de trouvailles, notamment la poterie, ainsi que environ 25.000 jarrets des animaux, qui sont probablement liées aux activités de divination. Pendant le raid perse en 480 av J.-C., les habitants de Delphes se sont cachés dans la grotte pour se protéger, alors que tout au long de son histoire dans l'antiquité des pèlerins y affluaient. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)Αλεξόπουλος, Χ., Δρόμοι του Παυσανία, http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/place.php?id=110 (EL)
Αλεξόπουλος, Χ., Δρόμοι του Παυσανία/ Pausanias paths, http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/place.php?id=110 (EN)
Αλεξόπουλος, Χ., Δρόμοι του Παυσανία/ Chemins de Pausanias, http://arcadia.ceid.upatras.gr/pausanias/place.php?id=110 (FR)

Νεολιθική περίοδος (κατοίκηση άντρου), 1987 (φωτογραφία) (EL)
Neolithic period (habitation of the cave), 1987 (picture) (EN)
Periode néolithique (habitation de la grotte), 1987 (photographie) (FR)

Κωρύκειο άντρο (EL)
Corycian cave (EN)
Antre Corycien (FR)

Νεολιθική περίοδος (EL)
Neolithic period (EN)
Neolithic period (FR)

2015-04-23T06:45:44Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.