Σφραγίδα από το γραφείο του βασιλιά 'Οθωνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
Rights Reserved - Free Access

Rights Reserved (in copyright) - Free Access
shareSeal (EN)


1831 - 1870 (EN)
Σφραγίδα από το γραφείο του βασιλιά 'Οθωνα (EL)


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
Σφραγίδα με 29 αμφίπλευρα σφραγιστικά πλακίδια από το γραφείο του βασιλιά 'Οθωνα. Κράμα μετάλλου, μέσα 19ου αιώνα. (EL)
Inventory number 3759-.3759-. (EN)Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)


2009-11-09T00:00:00.000+02:00

Image

No linguistic information

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)