Μαρμάρινη, ενεπίγραφη πλάκα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Αποθετήριο :
Αποθετήριο Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜαρμάρινη, ενεπίγραφη πλάκα (EL)

Άγνωστος (EL)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (EL)
Μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα. Η επιγραφή αποδίδεται σε δύο στήλες, η αριστερή εκ των οποίων σώζεται αποσπασματικά. Πιθανότατα πρόκειται για κατάλογο δημοτών ή οπλιτών. Τα ονόματα παρατίθενται κατά το συνηθισμένο τρόπο του ονόματος και του πατρώνυμου. Στην επιγραφή αναγράφονται τα εξής : [--Σ--] Διογέ[νης-----] [-----]ς Ξενοφάντου Θίβρων Αντιγέ[νους] [Νική]ρατος Επικτήτου Δημήτριος Διοπείθ[ους] [----]ς Μνηριπτολέμου Λυσίστρατος Γόργου [-----] Αρχενίκου Γόργος Ευβουλίδ[ου] [-----]ος Χαρμύλου Σωτέλης Σωκλέου[ς] [-----]ς Νικοστράτου Ιππόδαμος Γόργου [-----]ης Φιλιππίδου Τίμων Ξένωνος [----Αν]τιλόχου Έρμαιος Ερμαίου [----]ατος Επιτέλου Αντιγένης Θίβρ[ωνος] [----]μος Αλκιβίου Αρίστων Φίλω[νος] [----] Φιλιππίδου Ξενόφαντος [----]ς Καλλιστράτου Αίσχρωνος [----Χ]αριδήμου Αρκεσίλαος [----]λέους Αρχενόθου [----Πο]λυκλείδου Αρχένοθος Αντιγέν[ους] [----]ονίου Νικόμαχος Ονηρίμο[υ] [----]πίδου Φίλων Ονηρίμου [----]δου Αριστίων Πιστοδήμο[υ] [----]σου Δημέας Αριστίωνος [----]ος Ξένων Τίμωνος - Νικίας Ποσειδωνίο[υ] - Βάκχιος Διοκλέους - Ερμαιος Ερμαίου - Ποσειδώνιος Νικίο[υ] - Διο[ν]ύσιος Ερμαίου - Αντίπατρος - Φίλ[ωνος] (EL)
Inventory number 727727 (EL)

Πλάκα (EL)

Ελληνιστικός (EL)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (EL)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

2015-09-22T00:00:00.000+03:00

Χαλκίδα

Ελληνιστική περίοδος

Εικόνα

0,5 x 0,34 x 0,14 m

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (EL)
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0): Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (EL)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.