Δίωτο γραπτό αγγείο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίωτο γραπτό αγγείο. (EL)
Two handled painted ceramic vessel. (EN)

Άγνωστος δημιουργός

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, Ανασκαφαί εν Ιωλκώ, ΠΑΕ 1961, πίν. 23α- ΕΡΓΟΝ 1961, εικ. 58 β. (EL)
Γραπτόν μυκηναϊκόν αγγείον εκ του συνοικισμού (συμπληρωθέν).  (EL)
Mycenean painted vessel (after being restored). (EN)

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης (EL)
Demetrios R. Theocharis (EN)

Φωτογραφία (EL)

Κεραμική (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ζημέρης (EL)

Ελλάδα,Θεσσαλία,Νομός Μαγνησίας,Ιωλκός (EL)

Μυκηναϊκή περίοδος (YE IIIΓ)
Mycenean period (LH IIIC)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.