δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

800 - 671 π.Χ. (EL)
Θραύσματα κρατήρων. (EL)
Sherds of kraters. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Θραύσματα κρατήρων από το Κτίσμα ΙΔ. (EL)
Sherds of kraters from the Building ΙΔ. (EL)
Α. Μαζαράκης Αινιάν, Ανασκαφή Σκάλας Ωρωπού, ΠΑΕ 1997,πιν.27α. (EL)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Υστερογεωμετρική - Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδος (τέλη 8ου-αρχές 7ου αι.π.Χ.) (EL)
Late Geometric - Early Archaic period (end of 8th-beginning of 7th c.BC) (EN)

1997

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.