Σχεδιαστική απεικόνιση κιόνων ιωνικού ρυθμού από το Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΣχεδιαστική απεικόνιση κιόνων ιωνικού ρυθμού από το Ιερό του Απόλλωνα στο Δαφνί (EL)

Αρχαιολογική Εταιρεία
Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)

Ο κίονας στα αριστερά βρίσκεται στη δυτική πλευρά του εξωνάρθηκα, ενώ αυτός στα δεξιά μεταφέρθηκε από τον λόρδο'Ελγιν στη Μεγάλη Βρετανία και σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο (Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1962-1963, σελ. 40, εικ. 18). (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


1962


σχέδια


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://hdl.handle.net/11725/0002001560
http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1560*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)