Ευρήματα στη Μονή Δαφνίου

This item is provided by the institution :
Municipality of Haidari   

Repository :
Repository of Municipality of Haidari   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-SA 3.0

Attribution-ShareAlikeΕυρήματα στη Μονή Δαφνίου (EL)

Αρχαιολογική Εταιρεία
Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)

Τμήματα ιωνικών κιόνων από τη δυτική πλευρά του εξωνάρθηκα. Εντοπίστηκαν μέσα στον περίβολο της μονής Δαφνίου (Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1962-1963, σελ. 41, εικ. 19). (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

Χαϊδάρι


1962


αρχαιολογία


Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Δήμος Χαϊδαρίου
Δήμος Χαϊδαρίου (EL)

Image

image/jpeg

Greek

Δήμος Χαϊδαρίου

http://hdl.handle.net/11725/0002001849
http://services.haidari.evolution-isa.gr/haidari/item/1849*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)