Λαογραφική Αποστολή εις Οθωνούς, Ερείκουσαν, Μαθράκι (νησίδας του νομού Κερκύρας) 6-26 Ιουλίου 1960. (Εντολή της Ακαδημίας Αθηνών 40556/1960).

Λαογραφική Αποστολή εις Οθωνούς, Ερείκουσαν, Μαθράκι (νησίδας του νομού Κερκύρας) 6-26 Ιουλίου 1960. (Εντολή της Ακαδημίας Αθηνών 40556/1960).

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΛαογραφική Αποστολή εις Οθωνούς, Ερείκουσαν, Μαθράκι (νησίδας του νομού Κερκύρας) 6-26 Ιουλίου 1960. (Εντολή της Ακαδημίας Αθηνών 40556/1960).

Λουκάτος , Δημήτριος Σ.

Σχήμα 8ο μεγάλο, σελίδες 580 και πίνακα ηχογραφήσεων (σελίδες 20). Περιέχονται: α) Πληροφορίες για τη λαϊκή λατρεία, το παιδί, τον γάμο, τον θάνατο, τη μαγεία, τη μαντική, τη γεωργική και τη ναυτική ζωή, την κοινωνική οργάνωση, το εθιμικό δίκαιο, την ενδυμασία, τα μέτρα και τα σταθμά, τη λαϊκή ιατρική, τη δημογραφία, τη γλώσσα, τη μουσική τον χορό, τη λινουργία, τη σπαρτουργία, τη βαφική, την υφαντική, τις δεισιδαιμονίες, τη μετεωρολογία, την αστρολογία κ.ά. β) Τραγούδια 160, παραμύθια 23, παραδόσεις 103, δίστιχα 146, ευτράπελες διηγήσεις 32, περιπαίγματα 15, παροιμίες, 208, ρίμες 10, επωδές 9, μύθοι 4, αινίγματα 21, παιχνίδια 8, τοπωνύμια, επώνυμα, βαπτιστικά ονόματα, ιδιωματικές λέξεις κ.λπ. Ηχογραφήθηκαν συνολικά 120 θέματα, από τα οποία 81 τραγούδια ή δίστιχα, 6 εκκλησιαστικά μέλη, 4 κάλαντα, 2 έγχορδα, 7 νανουρίσματα και 20 πεζά κείμενα και αποφθέγματα.


Οθωνοί Κέρκυρας


6-26 Ιουλίου 1960


Ναυτική ζωή
Χορός
Τοπωνύμια
Κάλαντα
Νανουρίσματα
Γλωσσικό ιδίωμα
Παραδόσεις
Γάμος
Παιδί
Μουσική
Παραμύθια
Μαντεία
Ενδυμασία
Κοινωνική οργάνωση
Εθιμικό δίκαιο
Τραγούδια
Επωδές
Σταθμά
Υφαντική
Θάνατος
Ρίμες
Μαγεία
Αγροτική ζωή
Αποφθέγματα
Περιπαίγματα
Μετεωρολογία
Μύθος
Βαφική
Παροιμίες
Μέτρα
Λινοκαλλιέργεια
Δεισιδαιμονία
Αντιλήψεις- Έθιμα- Πρακτικές
Αστρολογία
Ευτράπελες διηγήσεις
Παιχνίδια
Δίστιχα
Λατρεία
Αινίγματα
Επώνυμα
Βαπτιστικά ονόματα


Text

Greek

2344*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)