Εθιμικαί τελεταί κατά τον απόπλουν των σπογγαλιευτικών εκ της Καλύμνου δια το θερινόν ταξίδι σπογγαλιείας

Εθιμικαί τελεταί κατά τον απόπλουν των σπογγαλιευτικών εκ της Καλύμνου δια το θερινόν ταξίδι σπογγαλιείας

This item is provided by the institution :
Academy of Athens   

Repository :
Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC_BY_NC_SAΕθιμικαί τελεταί κατά τον απόπλουν των σπογγαλιευτικών εκ της Καλύμνου δια το θερινόν ταξίδι σπογγαλιείας

Αικατερινίδης , Γεώργιος

α) Απόπλους σπογγαλιευτικών β) Πασχαλινά έθιμα γ) Κατεργασία νήματος δ) Κινηματογράφηση οικογενειακού γεύματος γύρω από το σοφρά ε) χοροί Καλύμνου.


Κάλυμνος


1964 Απριλίου 17 - 1964 Απριλίου 21


Γεύματα
Υφαντική
Επαγγέλματα
Χορός
Έθιμα λαϊκού εορτολογίου
Σφουγγάρια
Εργασία
Πάσχα
Σπογγαλιεία
Οικογένεια


Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας

Video

12*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)