Περί διαλύσεως της μέχρι τούδε επιτροπής δια τα Τουρκικά πράγματα και διορισμού Β. επιτρόπου και μιας ιδιαιτέρας επιτροπής

Περί διαλύσεως της μέχρι τούδε επιτροπής δια τα Τουρκικά πράγματα και διορισμού Β. επιτρόπου και μιας ιδιαιτέρας επιτροπής

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΠερί διαλύσεως της μέχρι τούδε επιτροπής δια τα Τουρκικά πράγματα και διορισμού Β. επιτρόπου και μιας ιδιαιτέρας επιτροπής

Statement
Δήλωση

Athens
Αθήνα


1835 Δεκεμβρίου 5Ρίζος Ι. Επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών Γραμματέας της Επικρατείας
Rizos Ι. Secretary of State on issues of the Royal Household and External Affairs


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

99956*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.