Αναγνώστης Γκλιάτης, Μελέτης Βασίλης και Α. Δεδόπουλος προς Έπαρχο

Αναγνώστης Γκλιάτης, Μελέτης Βασίλης και Α. Δεδόπουλος προς Έπαρχο

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAAnagnostis Gkliatis, Meletis Vasilis and A. Dedopoulos to Eparch
Αναγνώστης Γκλιάτης, Μελέτης Βασίλης και Α. Δεδόπουλος προς Έπαρχο

Αναγνώστης Γκλιάτης, Μελέτης Βασίλης και Α. Δεδόπουλος

Οι Αναγνώστης Γκλιάτης, Μελέτης Βασίλης και Α. Δεδόπουλος ενημερώνουν τον Έπαρχο ότι οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι να ψηφίσουν τους υποψηφίους της κυβέρνησης, Φιλάρετο και Δεδόπουλο.

Letter
Επιστολή

Μάνδρα
Athens
Αθήνα


1850 Σεπτεμβρίου 17Gliatis Anagnostis
Vasilis Meletis
Φιλάρετος
Δεδόπουλος
Eparch
Έπαρχος
Γκλιάτης Αναγνώστης
Βασίλης Μελέτης


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

103447*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.