Πίνακας Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (Σύστημα Τας)

Πίνακας Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (Σύστημα Τας)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΠίνακας Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (Σύστημα Τας)

ΔΕΗ
ΔΕΗ (EL)

Είναι το σύστημα με το οποίο επιτυγχάνεται ο εξ αποστάσεως χειρισμός μεγάλου αριθμού επαφών, που έχουν συνδεθεί σε διάφορα σημεία του δικτύου διανομής ρεύματος (χρονισμός αναβόσβεσης φωτισμού οδικών δικτύων). Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει χρονοδιακόπτες που εκτελούν αντίστοιχη λειτουργία.

Αντικείμενα Ηλεκτρικής Ενέργειας

2015-04-17Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Εικόνα

Μήκος:1.53 m, Πλάτος:0.94 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-00176*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.