Πίνακας Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (Σύστημα Τας)

Πίνακας Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (Σύστημα Τας)

This item is provided by the institution :
Science Center and Technology Museum (NOESIS)   

Repository :
NOESIS | Database of digitalized items   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 3.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC_BY_NC_NDΠίνακας Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (Σύστημα Τας)

ΔΕΗ
ΔΕΗ (EL)

Είναι το σύστημα με το οποίο επιτυγχάνεται ο εξ αποστάσεως χειρισμός μεγάλου αριθμού επαφών, που έχουν συνδεθεί σε διάφορα σημεία του δικτύου διανομής ρεύματος (χρονισμός αναβόσβεσης φωτισμού οδικών δικτύων). Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, η ΔΕΗ έχει εγκαταστήσει χρονοδιακόπτες που εκτελούν αντίστοιχη λειτουργία.

Αντικείμενα Ηλεκτρικής Ενέργειας

2015-04-17

Ηλεκτρική


Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

Image

Μήκος:1.53 m, Πλάτος:0.94 m, Ύψος:0.00 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://hdl.handle.net/11609/001-00176*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)