Άβακας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Άβακας

Από τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων. Οι σειρές από τα σφαιρίδια παριστάνουν μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κοκ, δίνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης. Είναι άγνωστο το πότε άρχισε να χρησιμοποιείται ακριβώς. Ο κινέζικος άβακας, όπως αυτός που απεικονίζεται, άρχισε να χρησιμοποιείται μετά τον 2ο μ.Χ. αιώνα.Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (EL)
Science Center and Technology Museum (NOESIS) (EN)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2015-04-17

Εικόνα

Μήκος:0.24 m, Πλάτος:0.12 m, Ύψος:0.02 m, Διάμετρος:0.00 m, Βάρος:0.00 kgr

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.