Ραδιοβολίδα

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 3.0 GR.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ραδιοβολίδα


Για τη θερμοδυναμική μελέτη της ατμόσφαιρας κατά ύψος. Αποτελείται από μπαλόνι, αλεξίπτωτο και συσκευή ραδιοβόλισης που περιλαμβάνει θερμόμετρο, υγρόμετρο, βαρόμετρο και πομπό. Στέλνεται στη στρατόσφαιρα (ύψος μέχρι 25km) και κατά την άνοδό της μετράει θερμοκρασία, υγρασία και πίεση. Οι μετρήσεις εκπέμπονται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και καταγράφονται από επίγειους σταθμούς.Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (EL)
Science Center and Technology Museum (NOESIS) (EN)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογία

2015-04-17

ΗΠΑ (EL)

Εικόνα

Μήκος:0.00 m, Πλάτος:0.00 m, Ύψος:1.80 m, Διάμετρος:0.60 m, Βάρος:0.00 kgr

Ελληνικά
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.