Τηλεγραφήματα
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤηλεγραφήματα (EL)
Telegrams (EN)
Télégrammes (FR)

Διδασκαλείο Κρήτης (EL)
Didaskaleion of Crete (EN)
Didaskalio de Crète (FR)

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο (1901-1933) η διοικητική λειτουργία και η αρχειοθέτηση υπηρεσιακών εγγράφων είχε ανατεθεί στο διδακτικό προσωπικό, καθώς δε λειτουργούσε Γραμματεία λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ένα μέρος των υπηρεσιακών εγγράφων αποτελούσαν τα «Λυτά Έγγραφα», τα οποία περιείχαν την αλληλογραφία του Διδασκαλείου με το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς υπηρεσιακούς φορείς. Τα «Λυτά Έγγραφα» που διασώθηκαν διακρίνονται σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που θεωρούνταν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή των μαθητών/ τριών στις εισιτήριες εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα: α. Δικαιολογητικά υποψήφιωνγια τις εισιτήριες εξετάσεις. β. Τίτλοι υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Αιτήσεις υποψήφιων σπουδαστών. δ. Πιστοποιητικά ηλικίας. ε. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. στ. Ιατρικές βεβαιώσεις. ζ. Έγγραφα που αφορούν τη φοίτηση των σπουδαστών. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων. Η τρίτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που αφορούσαν την καθημερινή διοικητική λειτουργία του Διδασκαλείου και πιο συγκεκριμένα: α. Εγκύκλιοι. β. Αιτήσειςαπορριφθέντων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Τηλεγραφήματα. δ. Κτηριακά θέματα. ε. Έγγραφα διοικητικής λειτουργίας. στ. Έγγραφα για τη βιβλιοθήκη. ζ. Οικονομικά έγγραφα. η. Έγγραφα διδακτικού προσωπικού. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α. Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου. β. Έγγραφα Μονοτάξιου Διδασκαλείου Μετεκπαίδευσης Δασκάλων. Τα «Τηλεγραφήματα» είναι επίσημα έγγραφα που αποστέλλονταν στο Διδασκαλείο Κρήτης από διάφορους δημόσιους φορείς ή θεσμικούς παράγοντες. Αποτελούσαν τη συντομότερη μορφή υπηρεσιακής επικοινωνίας, μαζί με τη χρήση του τηλεφώνου. Το κόστος του τηλεγραφήματος καθοριζόταν από τον αριθμό των λέξεων του κειμένου. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν σε κάθε τηλεγράφημα ήταν κατά κύριο λόγο τα εξής: ημερομηνία και ακριβής ώρα αποστολής, αποστολέας, παραλήπτης /τρια, αριθμός λέξεων και το κυρίως κείμενο μαζί με την υπογραφή του/της συντάκτη/τριας. Τα «Τηλεγραφήματα» που περιλαμβάνονται στο αρχείο του Διδασκαλείου, μπορούν να ενταχθούν, με κριτήριο το περιεχόμενό τους, στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: Θέματα εισαγωγής στο Διδασκαλείο, Θέματα σχετικά με τις εξετάσεις, Διεξαγωγή εκδηλώσεων, Θέματα που αφορούν τα βιβλία, Μετεκπαίδευση, Υπηρεσιακές μεταβολές, Αναζήτηση γενικότερων στατιστικών στοιχείων από διάφορους φορείς, Θέματα διδακτηρίου, Υγιεινή και υγιεινολογικές συνθήκες, Άδειες προσωπικού, Μισθολογικά θέματα προσωπικού, Τέλη φοίτησης, Λοιπά θέματα. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου έχει διασωθεί ένας τόμος Τηλεγραφημάτων που καλύπτει την περίοδο 1920-1935. Ειδικότερα: Η κατηγορία «Θέματα εισαγωγής στο Διδασκαλείο» καλύπτει την περίοδο 1926-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: δικαιολογητικά έγγραφα εισαγωγής στο Διδασκαλείο, ζητήματα σχετικά με τις εισιτήριες εξετάσεις, αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης εισαγωγής μαθητών/τριών, περιπτώσεις που απαιτούν επίκληση ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή, χρονοδιαγράμματα διαδικασιών που αφορούν την εισαγωγή, αποφάσεις ορισμού αριθμού εισακτέων, αναζήτηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Διδασκαλείου,ζητήματα που αφορούν τη διακοπή λειτουργίας του Διδασκαλείου και επηρεάζουν τις διαδικασίες εισαγωγής. Η κατηγορία «Θέματα σχετικά με τις εξετάσεις» καλύπτει την περίοδο 1924-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των εξεταστικών περιόδων, προθεσμίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των εξεταστικών περιόδων και τη διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων. Η κατηγορία «Διεξαγωγή εκδηλώσεων» καλύπτει την περίοδο 1925-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τις εξής εκδηλώσεις: ομιλίες, επέτειοι, θρησκευτικές γιορτές, εκδρομές, έρανοι, σκοπευτικοί αγώνες, γυμναστικές επιδείξεις, θεατρικές παραστάσεις, αργίες λόγω απρόσμενων συμβάντων, ίδρυση μαθητικών κοινοτήτων, συνέδρια. Η κατηγορία «Θέματα που αφορούν τα βιβλία» καλύπτει την περίοδο 1926-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: αποφάσεις έγκρισης τίτλων διδακτικών βιβλίων, διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή και την ύλη των διδακτικών βιβλίων, ζητήματα σχετικά με την επιλογή των διαθέσιμων διδακτικών βιβλίων από το Διδασκαλείο και τα Πρότυπα σχολεία που υπάγονταν σε αυτό, θέματα σχετικά με την έγκριση βοηθητικών βιβλίων. Η κατηγορία «Μετεκπαίδευση» καλύπτει την περίοδο 1929-1932 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: ίδρυση τμήματος Μετεκπαίδευσης, εκπαιδευτικές άδειες μετεκπαιδευόμενων δασκάλων/ισσών, αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης υποψήφιων μετεκπαιδευόμενων δασκάλων/ισσών, διακοπή λειτουργίας τμήματος, μεταβατικές διατάξεις, στατιστικά στοιχεία μετεκπαιδευόμενων δασκάλων/ισσών, θέματα που αφορούν τις άδειες που δίνονταν για μετακίνηση του προσωπικού και των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων/ισσών σε περιόδους διακοπών. Η κατηγορία «Υπηρεσιακές μεταβολές» καλύπτει την περίοδο 1926-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: αναζήτηση στοιχείων από υπηρεσιακούς φορείς για τη βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού και αποφάσεις υπηρεσιακών μεταβολών που αφορούν αποσπάσεις και μεταθέσεις προσωπικού. Η κατηγορία «Αναζήτηση γενικότερων στατιστικών στοιχείων από διάφορους φορείς» καλύπτει την περίοδο 1926-1933 και περιλαμβάνει έγγραφα στα οποία ζητείται από το Διδασκαλείο να αποστείλει πληροφοριακό υλικό, για να χρησιμεύσει στη στατιστική καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας. Πρόκειται για τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: αριθμός μαθητών/τριών ανά τάξη, αριθμός προσωπικού, προσόντα διδακτικού προσωπικού, ζητήματα ανάληψης υπηρεσίας προσωπικού, απορριφθέντες/είσες μαθητές/τριες, απολυθέντες/είσες μαθητές/τριες, δημογραφικά στοιχεία μαθητών/τριών, στοιχεία για τις σχολικές σπουδές των μαθητών/τριών, θέματα σχετικά με την υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων. Η κατηγορία «Θέματα διδακτηρίου» καλύπτει την περίοδο 1926-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: βλάβες, συντήρηση, μίσθωση οικήματος. Η κατηγορία «Υγιεινή και υγιεινολογικές συνθήκες» καλύπτει την περίοδο 1927-1932 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: καταπολέμηση ακρίδων, σωματική αγωγή, ιατρικές εξετάσεις, διευκόλυνση ασθενούντων, υγειονομική επιθεώρηση Διδασκαλείου, επιδημίες, αναζήτηση στοιχείων που αφορούν κρούσματα ασθενειών, διδασκαλία μαθήματος υγιεινής. Η κατηγορία «Άδειες προσωπικού» καλύπτει την περίοδο 1920-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: απομάκρυνση διδακτικού προσωπικού σε εορταστικές περιόδους, προσωρινές απουσίες διδακτικού προσωπικού, εκπαιδευτικές άδειες. Η κατηγορία «Μισθολογικά θέματα προσωπικού» καλύπτει την περίοδο 1927-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν τα εξής: πληρωμές, αυξήσεις, επιδόματα, περικοπές, φορολογία, αναζήτηση μισθολογικών στοιχείων προσωπικού. Η κατηγορία «Τέλη φοίτησης» καλύπτει την περίοδο 1924-1933 και περιλαμβάνει τηλεγραφήματα που αφορούν διευκρινιστικές αποφάσεις για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών φοίτησης. Η κατηγορία «Λοιπά θέματα» καλύπτει την περίοδο 1920-1933. Περιλαμβάνει έγγραφα με ποικίλη θεματολογία. Ακολουθούν ορισμένες θεματικές κατηγορίες για τις οποίες εντοπίστηκαν περισσότερα του ενός έγγραφα: διάθεση διδακτικού προσωπικού Διδασκαλείου για κάλυψη έκτακτων σχολικών αναγκών, κλοπή σφραγίδας σχολείου, ορισμός μελών εποπτικού συμβουλίου, συνταξιοδοτικά θέματα, διαδικασία βουλευτικών εκλογών, διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών, οικονομικά ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Διδασκαλείου, ζητήματα λειτουργίας που προκύπτουν από τη διαδικασία απογραφής πληθυσμού, ζητήματα κοινωνικών φρονημάτων, θέματα χρηματοδότησης, ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων, ενέργειες έναρξης σχολικού έτους, χαιρετισμός υπουργού παιδείας, ζητήματα παράλληλης λειτουργίας Τριτάξιου και Πεντατάξιου Διδασκαλείου. (EL)
In the Didaskaleion of Crete in Heraklion (1901-1933) the administrative function and the archiving of official documents were assigned to the teaching staff, as there was no Secretariat functioning due to a lack of administrative staff. A part of the official documents were the "Unbound Documents", which contained the correspondence of the Didaskaleion with the Ministry of Education and other official bodies. The "Unbound Documents" that were rescued can be divided into four broad categories. The first category contains documents that were considered prerequisite for the students' participation in the entrance exams, and more specifically: a. Candidates' documents for the entrance exams. b. Titles of Candidates for Entrance Examinations. c. Applications forms of candidate students. d. Age certificates. e. Certificates of social attitudes. f. Medical certificates. g. Documents concerning the students' studies. The second category contains Men's and Women's certificates of class completion. The third category contains documents related to the daily administrative function of the Didaskaleion and more specifically: a. Circulars. b. Applications forms of rejected candidates for the entrance examinations. c. Telegrams. d. Building matters. e. Documents of administrative function. f. Documents for the library. g. Financial documents. h. Teaching staff documents. The fourth category contains the following subcategories: a. Attached Primary school documents. b. Documents of a One Grade Teacher Training School. "Telegrams" are official documents that were sent to the Didaskaleion of Crete by various public bodies or institutional officers. They were the shortest form of service communication, along with the use of the telephone. The cost of the telegram was determined by the number of words of the text. The information included in each telegram was mainly the following: date and exact time of sending, sender, recipient, number of words and the main text together with the author's signature. The "Telegrams" that are included in the Didaskaleion’s archive can be divided, based on their content, in the following thematic categories: Didaskaleion admission issues, Examination issues, Events, Issues concerning didactical books and books of lending library, Retraining, Service changes, Searching for more general statistics from various agencies, Building issues, Hygiene and sanitary conditions, Permits, Staff salary issues, Tuition fees, Other matters. A volume of Telegrams covering the period 1920-1935 has been preserved in the archive material of the Didaskaleion. Particularly: The category "Matters of admission to the Didaskaleion" covers the period 1926-1933 and includes telegrams concerning the following: supporting documents for admission to the Faculty, matters relating to entrance examinations, decisions to accept or reject the admission of students, cases requiring the invocation of special provisions for admission, timetables for procedures relating to admission, decisions to determine the number of admitted students, the research for statistics on registrations in the first class of the Didaskaleion and issues which concern the closure of the Didaskaleion and affect the admission procedures. The category "Subjects relating to examinations" covers the period 1924-1933 and includes telegrams relating to: timetables for the implementation of examination periods, deadlines for matters relating to the implementation of examination periods and the conduct of supplementary examinations. The category "Conduct of events" covers the period 1925-1933 and includes telegrams concerning the following events: speeches, anniversaries, religious festivals, excursions, fundraisers, shooting competitions, gymnastic demonstrations, theatrical performances, holidays due to unexpected events, the establishment of student communities, conferences. The category "Subjects concerning books" covers the period 1926-1933 and includes telegrams concerning the following: decisions on the approval of textbook titles, clarifications regarding the selection and content of textbooks, matters concerning the selection of available textbooks by the Didaskaleion and the Standard Schools under it, matters concerning the approval of auxiliary books. The "Retraining" category covers the period 1929-1932 and includes telegrams concerning the following: establishment of a Retraining department, educational permits for retraining teachers, decisions to accept or reject candidates for retraining teachers, closure of the department, transitional provisions, statistics of retraining teachers, matters concerning the permits given for staff and in-service teachers mobility during holiday periods. The category "Official changes" covers the period 1926-1933 and includes telegrams concerning the following: information search from official bodies for the ranking of personnel and decisions of official changes concerning postings and transfers of personnel. The category "Research on more general statistical information from various agencies" covers the period 1926-1933 and includes documents which the Didaskaleion is requested to send, in order for the documents to be used in the statistical recording of the educational needs of the country. These are telegrams concerning the following: number of students per class, number of staff, qualifications of teaching staff, staff service issues, rejected students, dismissed students, demographic data of students, data on the school studies of students, issues related to the implementation of the course schedule. The category "Teaching subjects" covers the period 1926-1933 and includes telegrams concerning the following: breakdowns, maintenance, tenancy of a building. The category "Hygiene and sanitary conditions" covers the period 1927-1932 and includes telegrams concerning the following: locust control, physical therapy, medical examinations, relief of the sick, sanitary inspection of the Didaskaleion, epidemics, search for information on disease outbreaks, teaching of hygiene lesson. The 'Staff Leaves' category covers the period 1920-1933 and includes telegrams relating to: removal of teaching staff during festive periods, temporary absences of teaching staff, educational leaves. The category "Personnel Payroll Matters" covers the period 1927-1933 and includes telegrams relating to the following: payments, salary increases, allowances, cuts, taxation, and research regarding personnel payroll data. The "Tuition Fees" category covers the period 1924-1933 and includes telegrams concerning clarifying decisions to determine the amount of tuition fees. The category "Other subjects" covers the period 1920-1933. It includes documents with a variety of topics. The following are some of the subject categories for which more than one document was found: provision of the Didaskaleion’s staff to meet emergency school needs, theft of school seal, appointment of supervisory board members, pension issues, parliamentary election process, grant procedures, financial issues related to the budget and accounting of the Didaskaleion, operational issues resulting from the population census process, social opinion issues, funding issues, planning and implementation issues of the course schedule, actions to start the school year, greetings from the Minister of Education, issues of the parallel operation of a Three- and Five-grade Didaskaleion. (EN)
À Didaskalio (École pour la formation des enseignants) de Crète à Héraklion, les tâches administratives et l’archivage des documents officiels de travail avaient été confiés au personnel enseignant, car, par manque de personnel, il n’y avait pas de secrétariat. Une partie des documents officiels de service était constituée par les dits «Documents épars»incluant la correspondance entre Didaskalio et le Ministère de l’Éducation, ainsi que les autres institutions et organismes officiels. Les «Documents épars»qui nous sont parvenus se distinguent en quatre catégories générales. La première catégorie comporte des documents qui étaient considérés comme des documents requispour la participation des étudiant(e)s aux examens d’entrée et plus précisément : a. Justificatifs et attestations des candidats pour les examens d’entrée, b. Diplômes déposés par les candidats pour les examens d’entrée, c. Candidatures des futurs étudiants, d. Attestations pour l’âge des candidats, e. Attestations relatives aux convictions sociales et politiques, f. Certificats médicaux, g. Des documents à propos des études des étudiants. La deuxième catégorie comportedes attestations de fin d’études des étudiant(e)s de Didaskalio. La troisième catégorie comporte des documents qui concernaient le fonctionnement administratif quotidien de Didaskalio et plus précisément : a. Circulaires, b. Des demandes des candidats qui avaient échoué aux examens d’entrée, c. Télégrammes, d. Questions à propos des bâtiments, e. Documents liés au fonctionnement administratif, f. Documents pour la bibliothèque, g. Documents financiers, h. Documents à propos des enseignants. La quatrième catégorie est subdivisée aux sous-catégories suivantes : a. Documents de l’école élémentaire qui était rattaché à Didaskalio, b. Documents du Didaskalio (à un niveau) de formation continue pour les enseignants de l’école élémentaire. Les «Télégrammes» étaient des documents officiels envoyés au Didaskalio de Crète par différents organismes publics ou agents institutionnels. Les télégrammes et le téléphone étaient les moyens de communication officiel le de service les plus rapides. Le coût de chaque télégramme dépendait du nombre de mots que contenait le texte. Les principaux éléments contenus dans chaque télégramme étaient les suivants : date et heure exacte d’envoi, expéditeur, destinataire, nombre de mots et le texte principal accompagné de la signature de son rédacteur/ sa rédactrice. En fonction de leur contenu, les «Télégrammes» des archives de Didaskalio peuvent être classés aux catégories suivantes : Questions d’entrée à Didaskalio,Questionsliées aux examens, Organisation des événements, Questions liées aux livres, Formation continue, Changements de service officiels concernant le personnel, Demandes de données statistiques de la part de différents organismes, Questions liées aux locaux, Hygiène et conditions hygiéniques, Congés du personnel, Questions liées aux salaires du personnel, Frais de scolarité, Autres sujets. Dans les archives de Didaskalio a été conservé un tome de Télégrammes couvrant la période 1920-1935. Plusprécisément : Lacatégorie «Questionsliées à l’entrée au Didaskalio» couvrela période 1926-1933 et comporte des télégrammes concernant les sujets suivants : les pièces justificatives pour l’entrée à Didaskalio, les questions liées aux examens d’entrée, les décisions d’acceptation ou de refus d’entrée des étudiant(e)s, les cas nécessitant le recours à des dispositions spécifiques pour l’admission à Didaskalio, le calendrier des procédures liées à l’admission, les décisions pour déterminer le nombre d’étudiants admis, la recherche des informations statistiques à propos des inscriptions à la première année d’études de Didaskalio et des questions liées à la fermeture de Didaskalio affectant les procédures d’entrée. Lacatégorie«Questions liées aux examens» couvre la période 1924-1933 et comporte des télégrammes concernant les sujets suivants : calendrier pour la mise en œuvre des différentes sessions d’examens, délais concernant les questions liées aux sessions d’examens et au déroulement des examens complémentaires. La catégorie «Organisation des événements» couvre la période 1925-1933 et comporte des télégrammes concernant les événements suivants : les discours, les anniversaires (à propos d’un événement du passé), les fêtes religieuses, les sorties scolaires, les collectes de fonds, les concours de tir, les démonstrations de gymnastique, les spectacles de théâtre, les jours de fermeture de Didaskalio dus à des événements imprévus, la création des associations d’étudiants, les conférences. La catégorie «Questions liées aux livres» couvre la période 1926-1933 et comporte des télégrammes concernant les sujets suivants : les décisions concernant l’approbation des titres des livres scolaires et universitaires, des clarificationsconcernant le choixetle contenu des livres scolaires et universitaires, des questions liées aux choix faits par Didaskalio et par les «Écoles Élémentaires Modèles» (Protipa dimotika scholia) qui étaient rattachées à Didaskalio à propos des livres, des questions relatives à l’approbation de l’usage des guides pratiques. La catégorie «Formation continue» couvre la période 1929-1932 et comporte des télégrammes concernant les sujets suivants : la création du département de formation continue, des congés de formation pour les enseignant(e)s qui étaient en formation continue, des décisions d’acceptation ou de refus d’admission des enseignant(e)s en formation continue, la fermeture du département, des dispositions transitoires, des données statistiques concernant les enseignant(e)s en formation continue, des questions liées aux autorisations accordées au personnel et aux enseignant(e)s en formation continue pour déplacement pendant les périodes de vacances. La catégorie «Changements de service officiels à propos du personnel» couvre la période 1926-1933 et comporte des télégrammes concernant les sujets suivants : la recherche d’informations auprès des instances officielles pour le classement du personnel et des décisions de changement de service officiel concernant des détachements et des mutations du personnel. La catégorie «Demande de données statistiques de la part de différents organismes» couvre la période 1926-1933 et comporte des documents dans lesquels il était demandé à Didaskalio d’envoyer des informations qui serviraient au recensement statistique des besoins éducatifs du pays. Il s’agit des télégrammes qui concernent les aspects suivants : le nombre d’étudiant(e)s par classe, le nombre d’employés, les qualifications du personnel enseignant, des questions d’entrée en fonction du personnel, les étudiant(e)s non admis(e)s, les étudiant(e)s qui avaient fini leurs études, des données démographiques concernant les étudiants(e)s, des données concernant la scolarité des étudiant(e)s, des questions liées à la mise en œuvre de l’emploi du temps. La catégorie «Questions liées aux locaux» couvre la période 1926-1933 et comporte des télégrammes qui concernent les pannes, l’entretien et la location des locaux. La catégorie «Hygiène et conditions hygiéniques» couvre la période 1927-1932 et comporte des télégrammes concernant les sujets suivants: la lutte contre les criquets, l’éducation physique, les examens médicaux, l’aide aux personnes malades, l’inspection sanitaire de Didaskalio, les épidémies, la recherche d’informations sur des personnes affectées par des maladies, l’enseignement des cours d’hygiène. La catégorie «Congés du personnel» couvre la période 1920-1933 et comporte des télégrammes concernant les absences du personnel pendant les périodes de fêtes, les absences temporaires du personnel enseignant et les congés de formation. La catégorie «Questions liées aux salaires du personnel» couvre la période 1927-1933 et comporte des télégrammes concernant les éléments suivants : les paiements, l’augmentation des salaires, les indemnités, les réductions des salaires, les taxes, le recherche d’informations sur les salaires du personnel. La catégorie «Frais de scolarité» couvre la période 1924-1933 et comporte des télégrammes contenant des décisions avec des notes explicatives à propos du calcul du montant des frais de scolarité. La catégorie «Autres sujets» couvre la période 1920-1933. Elle comporte des documents qui portent sur une variété des sujets. Les sous-catégories pour lesquelles on a retrouvé plus d’un document sont les suivantes : la mise à disposition du personnel enseignant de Didaskalio pour couvrir des besoins urgents des écoles, le vol du sceau de l’école, la nomination des membres du comité de surveillance, des questions liées aux retraites, la procédure des élections parlementaires, les procédures d’attribution des bourses, des questions financières relatives au budget et au bilan financier de Didaskalio, des questions liées au fonctionnement et découlant du processus de recensement de la population, des questions liées aux convictions sociales et politiques des individus, des questions de financement, des questions liées à la planification et à la mise en place de l’emploi du temps des cours, des actions menées pour préparer la rentrée universitaire, des textes où le Ministre de l’éducation salue les membres de Didaskalio, des questions liées au fonctionnement parallèle du Didaskalio ayant un programme d’études d’une durée de trois années avec le Didaskalio ayant un programme d’études d’une durée de cinq années. (FR)

bibo:Document
Υπηρεσιακό έγγραφο (EL)
Official document (EN)
TEXT (EN)
Document officiel de travail (FR)

Ηράκλειο Κρήτης (EL)
Heraklion Crete (EN)
Héraklion, Crète (FR)

246 page(s) (EL)
1ος τόμος: 19 εκ. × 22 εκ., 18 εκ. × 25 εκ., 17 εκ. × 25 εκ., 23 εκ. × 29 εκ., 15 εκ. × 23 εκ. (EL)

1920-1935 (EL)Εισερχόμενη αλληλογραφία (EL)
Ιncoming correspondence (EN)
Courrier entrant (FR)


1ος τόμος (1920-1935) (EL)
1st Volume (1920-1935) (EN)
1er tome (1920-1935) (FR)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/2902/document/10
https://e-her.org/omeka/files/original/920493c8be658b6d8a375a984815fee6f1858b13.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.