Ιστορία του ελληνικού έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Τόμος Β΄

Ιστορία του ελληνικού έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Τόμος Β΄
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΙστορία του ελληνικού έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Τόμος Β΄

Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο "Ιστορία του ελληνικού έθνους, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς" ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη γνωστή προσπάθεια συγγραφής της ελληνικής ιστορίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 1874 και στην εν λόγω βιβλιοθήκη εμπεριέχεται η ανατύπωση του 1924-1925. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815 - 1890), ιστορικός, ο οποίος με το πόνημα αυτό θέτει τις βάσεις του πλέον ανθεκτικού σχήματος από πλευράς ιδεολογίας περί της τριμερούς συνέχειας του ελληνικού έθνους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεότεροι χρόνοι), συμβάλλοντας στην κατάρριψη της θεωρίας του Φαλμεράυερ περί ασυνέχειας του ελληνικού γένους. Στον παρόντα τόμο αναλύεται η περίοδος του μακεδονικού ελληνισμού, καθώς και η εξάπλωση του χριστιανισμού έως και το τέλος της ρωμαϊκής κυριαρχίας.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

732 page(s)
17 εκ. × 22 εκ.

1924Ελλάδα - ιστορία


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/dffa275cf4b936b4e72f566392f90d1934b4cdf9.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/113*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.