Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Γ΄

Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Γ΄
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΙστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τόμος Γ΄

Τρικούπης Σπυρίδων

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο "Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως" ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα τετράτομο έργο, στο οποίο ο Σπυρίδων Τρικούπης (1788-1873), πρώτος πρωθυπουργός του νέου ελληνικού κράτους, καταγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στην ελληνική επανάσταση, από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας έως την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Το έργο προλογίζει ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943) και η έκδοσή του συνέπεσε με τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από τη διεξαγωγή των γεγονότων. Ο τρίτος τόμος της σειράς εξιστορεί τα γεγονότα από τον θάνατο του Δράμαλη έως και τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Η παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων συμπληρώνεται με την παράθεση καλλιτεχνικών εικόνων ολοσέλιδων ή εντός των κειμένων. Ο συγγραφέας Σπυρίδων Τρικούπης (1788-1873) ήταν πολιτικός και ιστορικός.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Αθήναι

17 εκ. × 22 εκ.
670 page(s)

1926Ιστορία


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1001/book/139
https://e-her.org/omeka/files/original/819086601edc7cb9546d131e05303c644bcaccda.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)