Αιτήσεις απορριφθέντων/εισών

Αιτήσεις απορριφθέντων/εισών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΑιτήσεις απορριφθέντων/εισών

Διδασκαλείο Κρήτης

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο (1901-1933) η διοικητική λειτουργία και η αρχειοθέτηση υπηρεσιακών εγγράφων είχε ανατεθεί στο διδακτικό προσωπικό, καθώς δε λειτουργούσε Γραμματεία λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ένα μέρος των υπηρεσιακών εγγράφων αποτελούσαν τα «Λυτά Έγγραφα», τα οποία περιείχαν την αλληλογραφία του Διδασκαλείου με το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς υπηρεσιακούς φορείς. Τα «Λυτά έγγραφα» που διασώθηκαν διακρίνονται σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που θεωρούνταν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή των μαθητών/ τριών στις εισιτήριες εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα: α. Δικαιολογητικά υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. β. Τίτλοι υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Αιτήσεις υποψήφιων σπουδαστών. δ. Πιστοποιητικά ηλικίας. ε. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. στ. Ιατρικές βεβαιώσεις. ζ. Έγγραφα που αφορούν τη φοίτηση των σπουδαστών. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων. Η τρίτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που αφορούσαν την καθημερινή διοικητική λειτουργία του Διδασκαλείου και πιο συγκεκριμένα: α. Εγκύκλιοι. β. Αιτήσεις απορριφθέντων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Τηλεγραφήματα. δ. Κτηριακά θέματα. ε. Έγγραφα διοικητικής λειτουργίας. στ. Έγγραφα για τη βιβλιοθήκη. ζ. Οικονομικά έγγραφα. η. Έγγραφα διδακτικού προσωπικού. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α. Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου. β. Έγγραφα Μονοτάξιου Διδασκαλείου Μετεκπαίδευσης Δασκάλων. Οι «Αιτήσεις απορριφθέντων/εισών» υποψήφιων σπουδαστών/τριών ήταν έγγραφα που υπέβαλε είτε ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είτε ο/η ίδιος/α ενδιαφερόμενος/η, προκειμένου να συμμετάσχει στις εισιτήριες εξετάσεις του Διδασκαλείου. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονταν προς τον διευθυντή του Διδασκαλείου. Το πρώτο έγγραφο ήταν ο τίτλος σπουδών του/της υποψήφιου/ας και το δεύτερο ήταν το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας που κατέγραφε την ηλικία του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο Διδασκαλείο οι υποψήφιοι/ες κάποιες φορές απευθύνονταν στο Υπουργείο Παιδείας, αιτούμενοι/ες την επανεξέταση των κριτηρίων εισαγωγής. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 241/1924 «Περί εισιτήριων εξετάσεων στο Διδασκαλείο», εγγράφονταν στο εν λόγω ίδρυμα οι σαράντα πρώτοι/ ες επιτυχόντες/ ούσες υποψήφιοι/ ες. Εάν το διδασκαλείο ήταν μικτό, η αναλογία των θηλέων δεν μπορούσε να υπερβεί το ¼ των αρρένων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ο αριθμός αυτός αυξανόταν, όταν δεν συμπληρωνόταν ο προβλεπόμενος αριθμός των αρρένων. Οι μαθητές/ τριες που επιτύγχαναν στις εισιτήριες εξετάσεις, αλλά κρίνονταν υπεράριθμοι, λάμβαναν από τον διευθυντή του Διδασκαλείου σχετικό πιστοποιητικό, που τους επέτρεπε την εγγραφή τους σε άλλο Διδασκαλείο, στο οποίο δεν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων. Το πιστοποιητικό αυτό είχε νόμιμη ισχύ και το επόμενο έτος, εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν είχε υπερβεί τη νόμιμη ηλικία, γεγονός όμως που περιόριζε τις διαθέσιμες θέσεις εισακτέων την επόμενη χρονιά. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου έχουν καταγραφεί ογδόντα πέντε αιτήσεις απορριφθέντων/εισών μαθητών/ τριών. Οι περισσότερες απευθύνονται στον διευθυντή του Διδασκαλείου, ενώ άλλες έχουν ως αποδέκτη το Υπουργείο Παιδείας και κατανέμονται ανά σχολικό έτος ως εξής: 1926-27: 1 αίτηση, 1927-28: 2 αιτήσεις, 1928-29: 4 αιτήσεις, 1930-31: 77 αιτήσεις, 1931-32:1 αίτηση.

Υπηρεσιακό έγγραφο
bibo:Document
Official document
Document officiel de travail
TEXT

Ηράκλειο Κρήτης

1ος τόμος: 22εκ. × 22 εκ.

1927- 1932Αιτήσεις


Κείμενο/PDF

1ος τόμος (1927-1932)
85 page(s)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/2902/document/23
https://e-her.org/omeka/files/original/6cd07e4c5c5ed4e57ed525635034388afea35a76.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.