Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων

Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΠιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων (EL)

Διδασκαλείο Κρήτης (EL)

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο (1901-1933) η διοικητική λειτουργία και η αρχειοθέτηση υπηρεσιακών εγγράφων είχε ανατεθεί στο διδακτικό προσωπικό, καθώς δε λειτουργούσε Γραμματεία λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ένα μέρος των υπηρεσιακών εγγράφων αποτελούσαν τα «Λυτά Έγγραφα», τα οποία περιείχαν την αλληλογραφία του Διδασκαλείου με το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς υπηρεσιακούς φορείς. Τα «Λυτά έγγραφα» που διασώθηκαν διακρίνονται σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που θεωρούνταν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή των μαθητών/ τριών στις εισιτήριες εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα: α. Δικαιολογητικά υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. β. Τίτλοι υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Αιτήσεις υποψήφιων σπουδαστών. δ. Πιστοποιητικά ηλικίας. ε. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. στ. Ιατρικές βεβαιώσεις. ζ. Έγγραφα που αφορούν τη φοίτηση των σπουδαστών. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων. Η τρίτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που αφορούσαν την καθημερινή διοικητική λειτουργία του Διδασκαλείου και πιο συγκεκριμένα: α. Εγκύκλιοι. β. Αιτήσεις απορριφθέντων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Τηλεγραφήματα. δ. Κτηριακά θέματα. ε. Έγγραφα διοικητικής λειτουργίας. στ. Έγγραφα για τη βιβλιοθήκη. ζ. Οικονομικά έγγραφα. η. Έγγραφα διδακτικού προσωπικού. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α. Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου. β. Έγγραφα Μονοτάξιου Διδασκαλείου Μετεκπαίδευσης Δασκάλων. Τα «Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων» θεσπίστηκαν από το μεταξικό κράτος και συνιστούσαν κορυφαία εκδήλωση κρατικής επιβολής. Η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου, ήδη από το 1929, είχε θεσπίσει τον νόμο «περί Ιδιωνύμου», σύμφωνα με τον οποίο τιμωρούνταν όχι μόνο η εφαρμογή αλλά και η διάδοση κοινωνικο-ανατρεπτικών ιδεών. Τα Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εκδίδονταν από δημόσια αρχή (αστυνομία ή στρατό) και βεβαίωναν ότι ο/η υποψήφιος/α δεν ήταν κομμουνιστής. Η εν λόγω βεβαίωση ήταν απαραίτητο έγγραφο προκειμένου να γίνει δεκτός/ή στις εισιτήριες εξετάσεις της κάθε σχολής (παραλλήλως με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό ανέφερε ότι ο/η μαθητής/τρια είχε αριστερές πεποιθήσεις, αυτό συνιστούσε αιτία αποκλεισμού από τις διαδικασίες εισαγωγής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου υπάρχει ένα έγγραφο του έτους 1937. Πιστοποιεί ότι η μαθήτρια, ύστερα από έρευνα που έγινε σε βιβλία και φακέλους της βασιλικής χωροφυλακής Ρεθύμνου, δεν εμφορούνταν από κομμουνιστικές ή άλλες ανατρεπτικές ιδέες. (EL)

bibo:Document
Official document
Document officiel de travail
Υπηρεσιακό έγγραφο (EL)

Ηράκλειο Κρήτης (EL)

1ος τόμος: 21 εκ. × 30 εκ. (EL)

1937 (EL)Πολιτικές πεποιθήσεις (EL)


Κείμενο/PDF

1 page(s)
1ος τόμος (1937) (EL)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/2900/document/25
https://e-her.org/omeka/files/original/301e2c6ca33c5d8b2555322d729a5b42f6e122e1.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.