Οδηγός διδασκαλίας της αριθμητικής εν τω δημοτικώ σχολείω: μετά διαγραμμάτων διδασκαλίας και ποικίλων προβλημάτων. Τεύχος πρώτον δια την ΠΡΩΤΗΝ και ΔΕΥΤΕΡΑΝ τάξιν

Οδηγός διδασκαλίας της αριθμητικής εν τω δημοτικώ σχολείω: μετά διαγραμμάτων διδασκαλίας και ποικίλων προβλημάτων. Τεύχος πρώτον δια την ΠΡΩΤΗΝ και ΔΕΥΤΕΡΑΝ τάξιν
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΟδηγός διδασκαλίας της αριθμητικής εν τω δημοτικώ σχολείω: μετά διαγραμμάτων διδασκαλίας και ποικίλων προβλημάτων. Τεύχος πρώτον δια την ΠΡΩΤΗΝ και ΔΕΥΤΕΡΑΝ τάξιν

Κυριακάτος Χαράλαμπος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Βοηθητικά» περιελάμβανε πρακτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχετικά με θέματα αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, γεωπονίας και φυσικών επιστημών, γεωγραφίας και ιστορίας. Το βιβλίο ''Οδηγός διδασκαλίας της αριθμητικής εν τω δημοτικώ σχολείω: μετά διαγραμμάτων διδασκαλίας και ποικίλων προβλημάτων. Τεύχος πρώτον δια την ΠΡΩΤΗΝ και ΔΕΥΤΕΡΑΝ τάξιν'' ανήκε στην κατηγορία «Βοηθητικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το πρώτο τεύχος ενός βοηθήματος Αριθμητικής των τάξεων Α΄ και Β΄ Δημοτικού, το οποίο περιλαμβάνει υποδειγματικές διδασκαλίες και εφαρμογές μέσα από ασκήσεις και προβλήματα. Ο συγγραφέας του βιβλίου Χαράλαμπος Κυριακάτος ήταν δάσκαλος και δημοσιογράφος.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

16 εκ. × 24 εκ.
136 page(s)

1922

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1003/book/251
https://e-her.org/omeka/files/original/eac1d0e03a2232726d9b55efbb4e15b9f7066f27.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.