Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου

Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΈγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου

Διδασκαλείο Κρήτης

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο (1901-1933) η διοικητική λειτουργία και η αρχειοθέτηση υπηρεσιακών εγγράφων είχε ανατεθεί στο διδακτικό προσωπικό, καθώς δε λειτουργούσε Γραμματεία λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ένα μέρος των υπηρεσιακών εγγράφων αποτελούσαν τα «Λυτά Έγγραφα», τα οποία περιείχαν την αλληλογραφία του Διδασκαλείου με το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς υπηρεσιακούς φορείς. Τα «Λυτά έγγραφα» που διασώθηκαν διακρίνονται σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που θεωρούνταν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή των μαθητών/ τριών στις εισιτήριες εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα: α. Δικαιολογητικά υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. β. Τίτλοι υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Αιτήσεις υποψήφιων σπουδαστών. δ. Πιστοποιητικά ηλικίας. ε. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. στ. Ιατρικές βεβαιώσεις. ζ. Έγγραφα που αφορούν τη φοίτηση των σπουδαστών. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων. Η τρίτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που αφορούσαν την καθημερινή διοικητική λειτουργία του Διδασκαλείου και πιο συγκεκριμένα: α. Εγκύκλιοι. β. Αιτήσεις απορριφθέντων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Τηλεγραφήματα. δ. Κτηριακά θέματα. ε. Έγγραφα διοικητικής λειτουργίας. στ. Έγγραφα για τη βιβλιοθήκη. ζ. Οικονομικά έγγραφα. η. Έγγραφα διδακτικού προσωπικού. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α. Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου. β. Έγγραφα Μονοτάξιου Διδασκαλείου Μετεκπαίδευσης Δασκάλων. Σύμφωνα με Βασιλικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 334/18-11-1914) ιδρύθηκαν τα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία με σκοπό την πρακτική άσκηση των σπουδαστών/ τριών του Διδασκαλείου. Στο Διδασκαλείο Κρήτης ιδρύθηκε ένα Τετρατάξιο και ένα Μονοτάξιο Δημοτικό σχολείο. Τα σχολεία αυτά ήταν προσαρτημένα στο Διδασκαλείο και λογοδοτούσαν σε αυτό για την εν γένει λειτουργία τους (διοικητική και οικονομική). Το σύνολο των Εγγράφων του Πρότυπου Διδασκαλείου Ηρακλείου, που περιλαμβάνονται στο αρχείο του Διδασκαλείου Ηρακλείου, μπορούν να ενταχθούν με κριτήριο το περιεχόμενό τους στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: Διοικητικά Έγγραφα, Πολιτικά Φρονήματα, Οικονομικά Έγγραφα, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Έγγραφα Σχολικής Εφορείας. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου έχει διασωθεί ένας τόμος με «Έγγραφα των Προσαρτημένων στο Διδασκαλείο Δημοτικών Σχολείων», που καλύπτει την περίοδο 1916-1933. Ειδικότερα: Η κατηγορία «Διοικητικά Έγγραφα» καλύπτει την περίοδο 1921-1932 και περιλαμβάνει: εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών/τριών, αιτήσεις μετάθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, αιτήσεις αδειών εκπαιδευτικού προσωπικού, τοποθέτηση διευθυντή στο Πρότυπο Δημοτικό, αποστολή προς τον διευθυντή του Διδασκαλείου πινάκων νοσηρότητας μαθητών/τριών. Η κατηγορία «Πολιτικά Φρονήματα εκπαιδευτικών» καλύπτει το έτος 1927 και περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τον πειθαρχικό έλεγχο εκπαιδευτικού για τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του. Η κατηγορία «Οικονομικά Έγγραφα» καλύπτει την περίοδο 1931-1932 και περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν: οικονομικές συναλλαγές της Σχολικής Εφορείας, απόδοση επιδόματος σε εκπαιδευτικό. Η κατηγορία «Κατατακτήριες Εξετάσεις» καλύπτει το έτος 1916 και περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν την έγκριση συμμετοχής μαθήτριας στις κατατακτήριες εξετάσεις και θέματα διαγωνισμού κατατακτήριων εξετάσεων. Η κατηγορία «Έγγραφα Σχολικής Εφορείας» καλύπτει την περίοδο 1931-1933 και περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν: αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών Σχολικής Εφορείας, αίτημα προς τον διευθυντή του Διδασκαλείου για την έγκριση Πρακτικού της Σχολικής Εφορείας.

Υπηρεσιακό έγγραφο
bibo:Document
Official document
Document officiel de travail
TEXT

Ηράκλειο Κρήτης

1ος τόμος: 20 εκ. × 30εκ., 23 εκ. × 30 εκ.

1916-1933Διοικητική και Οικονομική λειτουργία πρότυπων δημοτικών σχολείων


1ος τόμος (1916 - 1933)
41 page(s)

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/2903/document/26
https://e-her.org/omeka/files/original/556ba31a7a49391a0f17d84f228e02419a06e260.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.