Η έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος

Η έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΗ έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος

Kerschensteiner Georg, Μετάφρ. Γεωργακάκης Δημήτριος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Έννοια του σχολείου εργασίας ή το σχολείον του μέλλοντος'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μετάφραση έργου του Georg Kerschensteiner (1854-1932), o οποίος ήταν ένας από τους θεμελιωτές του Σχολείου Εργασίας. Στην παρούσα δεύτερη έκδοση, γίνεται διεξοδική στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί η αυτενέργεια του ατόμου ώστε να διαμορφώνει αυτόνομες κρίσεις, συλλογισμούς και πεποιθήσεις. Έμφαση αποδίδεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών δια μέσου βιωματικών εμπειριών και στην αξιοποίηση αυτών των εμπειριών στην παιδαγωγική εργασία, όπως και στην εξοικείωση με κοινοτικές μορφές σχολικής ζωής. Στις σελίδες του βιβλίου αναλύονται η παιδαγωγική και φιλοσοφική έννοια της παιδαγωγικής εργασίας και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων στις κατώτερες και μεσαίες τάξεις με βάση τις αρχές του Σχολείου Εργασίας. Τη μετάφραση επιμελήθηκε ο Δημήτριος Γεωργακάκης.

bibo:Book
TEXT
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
Livre (FR)

Εν Αθήναις

192 page(s)
14 εκ. × 22 εκ.

χ.χ.Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1001/book/274
https://e-her.org/omeka/files/original/758c45e7a9487324f2962602ca8b6b5df6b0915c.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.