Τα δικαιώματα του παιδιού κατ΄ ελευθέραν απόδοσιν εκ του Γαλλικού

Τα δικαιώματα του παιδιού κατ΄ ελευθέραν απόδοσιν εκ του Γαλλικού
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤα δικαιώματα του παιδιού κατ΄ ελευθέραν απόδοσιν εκ του Γαλλικού

Gaudin Paul, Μετάφρ. Παπαθανασίου Τρύφων

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Τα δικαιώματα του παιδιού κατ΄ ελευθέραν απόδοσιν εκ του Γαλλικού'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγχειρίδιο που συντάχθηκε από τον Paul Gaudin, ο οποίος ήταν παιδαγωγός και γιατρός. Σε αυτό αναφέρονται διεξοδικά τα δικαιώματα του παιδιού στην καθαριότητα, την υγιεινή, την προστασία του σώματος, την ένδυση και την διατροφή, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν όλες οι οικογένειες, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο της ανατροφής των παιδιών. Εκείνο που αναγνωρίζεται είναι η αυτονομία του παιδιού και τα δικαιώματά του θεωρούνται δείκτης ηθικής συγκρότησης των πολιτισμένων κοινωνιών. Τη μετάφραση επιμελήθηκε ο Τρύφων Παπαθανασίου, Επιθεωρητής Δημοτικών σχολείων.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

142 page(s)
14 εκ. × 20 εκ.

1931

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/2fed090063131dfc5d09997a3eb4b2d167bf273a.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/300*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.