Η σουηδική γυμναστική δια τους δημοδιδασκάλους και τους φίλους των ασκήσεων

Η σουηδική γυμναστική δια τους δημοδιδασκάλους και τους φίλους των ασκήσεων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΗ σουηδική γυμναστική δια τους δημοδιδασκάλους και τους φίλους των ασκήσεων

Λάρδης Θεόδωρος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Η σουηδική γυμναστική δια τους δημοδιδασκάλους και τους φίλους των ασκήσεων'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγχειρίδιο που συντάχθηκε από τον καθηγητή Γυμναστικής της Ριζάρειου Σχολής, Θεόδωρο Λάρδη, ο οποίος είχε αποκτήσει γνώση του Σουηδικού γυμναστικού παιδαγωγικού συστήματος κατά την παραμονή του στη Σουηδία. Στο βιβλίο αναλύεται η μέθοδος της σουηδικής γυμναστικής, προτείνονται βασικοί τύποι ασκήσεων για μαθητές/τριες των Δημοτικών σχολείων, απεικονίζονται στάσεις και κινήσεις που απαιτούνται σε κάθε τύπο άσκησης και ακόμη οι σχηματισμοί ή οι διατάξεις που σχετίζονται με την στρατιωτική προ-εκπαίδευση.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

14 εκ. × 21 εκ.
148 page(s)

1927Σουηδική γυμναστική


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/89f53a35bb9fbedfa39af4ca2dde9392c7b0f287.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/306*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.