Η Ελλάς και οι Γείτονές της. Γεωγραφικόν Ανάγνωσμα δια μικρούς και μεγάλους

Η Ελλάς και οι Γείτονές της. Γεωγραφικόν Ανάγνωσμα δια μικρούς και μεγάλους
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΗ Ελλάς και οι Γείτονές της. Γεωγραφικόν Ανάγνωσμα δια μικρούς και μεγάλους

Ανδρεάδης Δημοσθένης

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Βοηθητικά» περιελάμβανε πρακτικά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχετικά με θέματα αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, γεωπονίας και φυσικών επιστημών, γεωγραφίας και ιστορίας. Το βιβλίο ''Η Ελλάς και οι Γείτονές της - Γεωγραφικόν Ανάγνωσμα δια μικρούς και μεγάλους'' ανήκε στην κατηγορία «Βοηθητικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγχειρίδιο που περιγράφει τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και των γειτονικών της χωρών (Αλβανία, πρώην Γιουκοσλαβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ιταλία). Παράλληλα, παρέχει δημογραφικές, φυσιογνωστικές, πολιτισμικές και ιστορικές πληροφορίες για τις συγκεκριμένες χώρες. Απώτερος στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της εθνικής αυτογνωσίας και η σφυρηλάτηση μιας ανθεκτικής εθνικής ταυτότητας διαμέσου της ιστορικής και γεωγραφικής εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας Δημοσθένης Ανδρεάδης (1869-1952) είχε διατελέσει Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και ήταν ένας εκ των συντακτών του διάσημου ''Αλφαβητάριο με τον Ήλιο'' της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

13 εκ. × 19 εκ.
228 page(s)

1925

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/aec38bbeac7eeab3b428c784977cf83f7165117e.pdf
https://e-her.org/collection/category/1003/book/324*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.