Διδακτική του σχολείου εργασίας. Με εφαρμογάς εις τα πρότυπα του Μαρασλείου Διδασκαλείου, Τεύχος Α΄

Διδακτική του σχολείου εργασίας. Με εφαρμογάς εις τα πρότυπα του Μαρασλείου Διδασκαλείου, Τεύχος Α΄
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΔιδακτική του σχολείου εργασίας. Με εφαρμογάς εις τα πρότυπα του Μαρασλείου Διδασκαλείου, Τεύχος Α΄

Καραχρίστος Νικόλαος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Διδακτική του σχολείου εργασίας'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το δεύτερο τεύχος που περιλαμβάνει παραδειγματικές εργασίες διδασκάλων/ισσών και μαθητών/τριών του Πρότυπου Μαράσλειου Διδασκαλείου. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι διδακτικές εφαρμογές και στο δεύτερο αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο του Σχολείου Εργασίας. Καταγράφονται τα γενικά πορίσματα από την υλοποίηση των διδακτικών προσεγγίσεων. Στο τέλος παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας Νικόλαλος Καραχρίστος (1884-1966) είχε διατελέσει διευθυντής σε διάφορα Διδασκαλεία της χώρας και ήταν γνωστός για τις φιλελεύθερες απόψεις του και τις θέσεις του για το σχολείο εργασίας και την εκπαίδευση των ξενόφωνων πληθυσμών της χώρας.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Αθήναι

128 page(s)
11 εκ.× 18 εκ.

1929

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/abb918df23801c4b4f3e9956d1dc5e004f0f8ca3.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/325*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.