Ξενοφών και Πλάτων, Τόμοι Β΄-Γ΄

Ξενοφών και Πλάτων, Τόμοι Β΄-Γ΄
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΞενοφών και Πλάτων, Τόμοι Β΄-Γ΄

Ξενοφώντας, Πλάτωνας, Επιμ. Sauppe Gustabus

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Διδακτικά» περιελάμβανε ως επί το πλείστον σχολικά βιβλία νεοελληνικής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματολογίας και ορισμένους τίτλους ξένης λογοτεχνίας, ιστορίας και φυσικών επιστημών. Το βιβλίο "Ξενοφών και Πλάτων", μετά από έρευνα για το τεκμήριο, διαπιστώθηκε ότι ανήκε στην κατηγορία «Διδακτικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος, στους οποίους κατανέμονται αντίστοιχα τα έργα του Ξενοφώντα και του Πλάτωνα. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχονται τα έργα του Ξενοφώντα, "Κύρου Ανάβασις" και "Απομνημονεύματα". Το έργο "Κύρου Ανάβασις" αποτελείται από επτά βιβλία και αφηγείται την εκστρατεία των Ελλήνων μισθοφόρων που προσέλαβε ο Κύρος προκειμένου να καταλάβει τον θρόνο της Περσίας από τον αδερφό του Αρταξέρξη Β΄, το 401 π.Χ.. Το έργο "Απομνημονεύματα", που απαρτίζεται από τέσσερα βιβλία, αναφέρεται στην απολογία του Σωκράτη και στην παρουσίαση των βασικών θέσεων της φιλοσοφίας του. Στο δεύτερο μέρος περιέχεται η τετραλογία του Πλάτωνα που περιγράφει τη δίκη του Σωκράτη. Ειδικότερα, το πρώτο έργο" Ευθύφρων" περιγράφει τον διάλογο μεταξύ του Σωκράτη και του Ευθύφρονα λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη του φιλόσοφου, το δεύτερο έργο "Απολογία Σωκράτους" αναφέρεται στον δικανικό λόγο του φιλόσοφου με τον οποίο επιχειρεί να ανασκευάσει τις κατηγορίες των αντιπάλων του, το τρίτο έργο "Κρίτων" περιγράφει τη δίκη και την εκτέλεση του Σωκράτη, ενώ το τέταρτο έργο της τετραλογίας Φαίδων περιγράφει τις τελευταίες ώρες του Σωκράτη στη φυλακή λίγο πριν τον θάνατό του και θίγει ζητήματα που άπτονται της αθανασίας της ψυχής. Κάθε έργο συνοδεύεται από ένα προλογικό και κριτικό σημείωμα στα λατινικά και έναν επεξηγηματικό οδηγό ονομάτων. Ο Ξενοφών (430-355 π.Χ) ήταν αρχαίος ιστορικός και φιλόσοφος και υπήρξε μαθητής του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας (427-347 π.Χ.) ήταν μαθητής του Σωκράτη και ένας από τους σπουδαιότερους φιλόσοφους της αρχαιότητας. Με το έργο του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της φιλοσοφίας και της επιστήμης στην εποχή του, ενώ μελετάται έως σήμερα. Ο επιμελητής του βιβλίου Sauppe Gustavus (1802-1870) ήταν φιλόλογος.

bibo:Book
TEXT
Βιβλίο (EL)
Book (EN)
Livre (FR)

Lipsiae

13 εκ. × 20 εκ.
538 page(s)

1865Αρχαία ιστορία - φιλοσοφίαΚείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1004/book/469
https://e-her.org/omeka/files/original/799c469fc5c84ffc09c148e8e4a03b71aa7f935c.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.