Κατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων

Κατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΚατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων

Σπυριδωνίδης Ιωάννης

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Αρχαία ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου με αρχαία ελληνικά κείμενα (από το πρωτότυπο και σε μετάφραση) και φιλοσοφική, ιστορική και θεατρική θεματολογία. Επίσης, περιέχει βοηθήματα για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, όπως λεξικά, γραμματική και κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Το βιβλίο "Κατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων" ανήκε στην κατηγορία «Αρχαία ελληνική γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη δεύτερη και βελτιωμένη έκδοση του σχολικού βοηθήματος για τα Ελληνικά Σχολεία από τις εκδόσεις Φέξη. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ιωάννης Σπυριδωνίδης. Το βιβλίο περιέχει αλφαβητικό κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Για κάθε λέξη αναφέρεται η ερμηνεία της, η γραμματική της ανωμαλία ανά χρόνο και φωνή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφονται και παράγωγες λέξεις. Επίσης, υπάρχει ένα παράρτημα με αλφαβητικό κατάλογο ανώμαλων ουσιαστικών. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα ακόμα αλφαβητικό παράρτημα, το οποίο περιέχει ομώνυμες λέξεις και τις ερμηνευτικές τους διαφορές.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

13 εκ. × 19 εκ.
194 page(s)

1901Σχολικά εγχειρίδια


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1008/book/496
https://e-her.org/omeka/files/original/c0347922cad1aa64e957694b9041dc8c54532317.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)