Κατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων

Κατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΚατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων

Σπυριδωνίδης Ιωάννης

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Αρχαία ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου με αρχαία ελληνικά κείμενα (από το πρωτότυπο και σε μετάφραση) και φιλοσοφική, ιστορική και θεατρική θεματολογία. Επίσης, περιέχει βοηθήματα για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, όπως λεξικά, γραμματική και κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Το βιβλίο "Κατάλογος ρημάτων και ονομάτων μετά παραρτήματος ομώνυμων λέξεων" ανήκε στην κατηγορία «Αρχαία ελληνική γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τη δεύτερη και βελτιωμένη έκδοση του σχολικού βοηθήματος για τα Ελληνικά Σχολεία από τις εκδόσεις Φέξη. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ιωάννης Σπυριδωνίδης. Το βιβλίο περιέχει αλφαβητικό κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Για κάθε λέξη αναφέρεται η ερμηνεία της, η γραμματική της ανωμαλία ανά χρόνο και φωνή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αναγράφονται και παράγωγες λέξεις. Επίσης, υπάρχει ένα παράρτημα με αλφαβητικό κατάλογο ανώμαλων ουσιαστικών. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με ένα ακόμα αλφαβητικό παράρτημα, το οποίο περιέχει ομώνυμες λέξεις και τις ερμηνευτικές τους διαφορές.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

13 εκ. × 19 εκ.
194 page(s)

1901Σχολικά εγχειρίδια


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1008/book/496
https://e-her.org/omeka/files/original/c0347922cad1aa64e957694b9041dc8c54532317.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.