Δημοσθένους ο α΄ κατά Φιλίππου, δια την Γ΄τάξιν των Γυμνασίων

Δημοσθένους ο α΄ κατά Φιλίππου, δια την Γ΄τάξιν των Γυμνασίων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΔημοσθένους ο α΄ κατά Φιλίππου, δια την Γ΄τάξιν των Γυμνασίων

Δημοσθένης, Επιμ. Κοσμάς Κυριάκος

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Αρχαία ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου με αρχαία ελληνικά κείμενα (από το πρωτότυπο και σε μετάφραση) και φιλοσοφική, ιστορική και θεατρική θεματολογία. Επίσης, περιέχει βοηθήματα για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, όπως λεξικά, γραμματική και κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Το βιβλίο "Δημοσθένους ο α΄ κατά Φιλίππου" ανήκε στην κατηγορία «Αρχαία ελληνική γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση του σχολικού εγχειριδίου Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθεται στο πρωτότυπο ο λόγος του Δημοσθένη προς τους Αθηναίους, με τον οποίο αναφέρει τους κινδύνους που διατρέχει η Αθήνα από την επεκτατική πολιτική του Φιλίππου, βασιλιά της Μακεδονίας, και στη συνέχεια προσπαθεί να κινητοποιήσει τους Αθηναίους να οργανώσουν έναν πόλεμο εναντίον του. Το δεύτερο μέρος περιέχει ένα εισαγωγικό σημείωμα, όπου εκτίθεται η πολιτική κατάσταση της Αθήνας μέχρι την εμφάνιση του Δημοσθένη, μία βιογραφία του συγγραφέα και ένα σύντομο περιληπτικό σημείωμα για τον Φίλιππο, βασιλιά της Μακεδονίας. Στη συνέχεια παρατίθενται ερμηνευτικές και γραμματικές σημειώσεις. Ο συγγραφέας του πρωτότυπου έργου, Δημοσθένης (384-322 π.Χ.), ήταν πολιτικός και ρήτορας στην αρχαία Αθήνα. Το βιβλίο επιμελήθηκε συγγραφικά ο Κυριάκος Κοσμάς, φιλόλογος στο Η΄ Γυμνάσιο Αθηνών.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

84 page(s)
15 εκ. × 22 εκ.

1927

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/59cb950511f553d94eb1c92ce0fa5ac04f979af0.pdf
https://e-her.org/collection/category/1008/book/502*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.