Ο Κύκλωπας του Ευριπίδη

Ο Κύκλωπας του Ευριπίδη
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΟ Κύκλωπας του Ευριπίδη

Ευριπίδης, Μετάφρ. Σάρρος Δημήτριος

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Αρχαία ελληνική γλώσσα» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Ελληνικού σχολείου και Γυμνασίου με αρχαία ελληνικά κείμενα (από το πρωτότυπο και σε μετάφραση) και φιλοσοφική, ιστορική και θεατρική θεματολογία. Επίσης, περιέχει βοηθήματα για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, όπως λεξικά, γραμματική και κατάλογο ανώμαλων ρημάτων. Το βιβλίο "Ο Κύκλωπας του Ευριπίδη" ανήκε στην κατηγορία «Αρχαία Ελληνική γλώσσα» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Το βιβλίο επιμελήθηκε μεταφραστικά σε δημοτικούς στίχους ο Δημήτριος Σάρρος (1870-1937), εκπαιδευτικός Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, φιλόλογος και ποιητής. Στο έργο αυτό, το μοναδικό σατυρικό δράμα που σώζεται ακέραιο, ο Ευριπίδης μεταγράφει σε σατυρικό πλαίσιο τη γνωστή, από την ένατη ραψωδία του Ομήρου, περιπέτεια του Οδυσσέα με τον μονόφθαλμο Πολύφημο, που κατέληξε στην τύφλωση του Κύκλωπα. Στην ευριπίδεια εκδοχή διαπιστώνονται αποκλίσεις από το ομηρικό πρότυπο, που αφορούν κυρίως τη μετατροπή της επικής αφήγησης σε σατυρικό δράμα. Σε αυτό απαιτείται η ύπαρξη του Χορού των Σατύρων, θηριόμορφων οπαδών του Διονύσου, που παρουσιάζονται ως δούλοι του Κύκλωπα. Ο συγγραφέας του πρωτότυπου έργου, Ευριπίδης (480 ή 485-406 π.Χ.), ήταν τραγικός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Έγραψε 92 δραματικά έργα από τα οποία διασώθηκαν πλήρη μόνο τα 19. Μέσα από τα έργα του διερεύνησε τα κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά και φιλοσοφικά ζητήματα της εποχής του.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Αθήνα

46 page(s)
15 εκ. × 22 εκ.

1931Σχολικά εγχειρίδια


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/77ba63c65035b6bcd057d9510edbff58a6148e82.pdf
https://e-her.org/collection/category/1008/book/507*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)