Στοιχεία φυσικής και χημείας δια την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων

Στοιχεία φυσικής και χημείας δια την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΣτοιχεία φυσικής και χημείας δια την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων

Αιγινήτης Βασίλειος

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε δύο Πρότυπα Δημοτικά σχολεία καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (1901-1933), ένα Μονοτάξιο και ένα Τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο. Σε αυτά, εκτός από την κανονική διδακτική λειτουργία, επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μαθητών /τριών του Διδασκαλείου, καθώς σε όλα τα Ωρολόγια Προγράμματα με τα οποία λειτούργησε το Διδασκαλείο υπήρχε σχετικό μάθημα. Επιπλέον, στα σχολεία αυτά επιτελούνταν και οι πρακτικές διδακτικές ασκήσεις των μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών και σπουδαστριών του Μονοτάξιου τμήματος μετεκπαίδευσης. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα που αξιοποιούνταν στο πλαίσιο των πρακτικών διδακτικών ασκήσεων. Τα βιβλία αυτά αφορούν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονταν στα Δημοτικά σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και της Ελλάδας. Ταξινομούνται στις ακόλουθες Θεματικές Κατηγορίες (Θ.Κ.): α. Ελληνική γλώσσα β. Αρχαία ελληνική γλώσσα γ. Ιστορία δ. Θρησκευτικά ε. Μαθηματικά στ. Φυσικές επιστήμες και ζ. Ξένες γλώσσες. Η Θ.Κ. «Φυσικές επιστήμες» περιλαμβάνει σχολικά εγχειρίδια Γεωγραφίας Γυμνασίου και Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου. Το βιβλίο ''Στοιχεία φυσικής και χημείας δια την τετάρτην τάξιν των Γυμνασίων'' ανήκε στην κατηγορία «Φυσικές επιστήμες» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Ο Β΄ τόμος του εν λόγω σχολικού εγχειριδίου, στην παρούσα ένατη έκδοση, περιλαμβάνει στοιχεία ακουστικής, οπτικής, μαγνητισμού, ηλεκτρισμού και οργανικής χημείας (υδρογονάνθρακες, υδατάνθρακες, πνεύματα, οξέα οργανικά, λίπη, λευκωματοειδή και υφαντικές ύλες). Ο συγγραφέας του βιβλίου Βασίλειος Αιγινήτης (1875-1959) υπήρξε Έλληνας φυσικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

14 εκ. × 22 εκ.
300 page(s)

1927

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1012/book/526
https://e-her.org/omeka/files/original/186b4d11d10bc79f2b82b9203d7b3f2448087148.pdf*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.