Ρίζαι και βλαστοί
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΡίζαι και βλαστοί

Αρχαίος Εκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε.

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές εικόνες. β. Σχολικοί χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριώνκαι διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε μια πλούσια συλλογή εποπτικών εικόνων, οι οποίες εξυπηρετούσαν την παραστατική διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών και η παρατηρητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας εκείνης της εποχής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου διασώζεται πλήθος εποπτικών εικόνων διαφορετικής θεματικής (Εικόνες Ιστορίας, Θρησκευτικών, Ζωολογίας και Φυτολογίας) από σειρές γνωστών εκδοτικών οίκων της εποχής. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο παρακάτω αριθμός «Εικόνων Φυτολογίας» ανά εκδοτικό οίκο: «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε.» (12), «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δ. Δημητράκου Α.Ε.» (1), «Δημητράκου» (3), «Δημητράκου Α.Ε.» (10), «Δ. & Π. Δημητράκου» (6), «Έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων» (2). Με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία (1914 και 1929 αντίστοιχα) οι εικόνες αυτές αξιοποιούνταν στα μαθήματα της Φυσικής Ιστορίας, της Γεωπονίας και της Γεωπονίας και Ζωοτεχνίας. Η συγκεκριμένη εικόνα «Ρίζαι και Βλαστοί» ανήκε στη θεματική «Εικόνες Φυτολογίας» του εκδοτικού οίκου «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε.». Απεικονίζει το ριζικό σύστημα διαφορετικών φυτών. Πιο συγκεκριμένα, στην εικόνα απεικονίζονται: η πασσαλώδης ρίζα και τα παράρριζά της, η γογγυλοειδής συμπιεσμένη πασσαλώδης ρίζα, η δεσμοειδής ρίζα σπαραγγιού, οι νηματοειδείς ρίζες του ζαχαροκάλαμου, οι βολβοί του κρεμμυδιού, το ρίζωμα του λείριου του υδροχαρούς και δύο εγκάρσιες τομές κορμών.

Images d'encadrement
IMAGE
dctype:Image
Εποπτικές εικόνες
Aiding pictures

Αθήναι

35 εκ. × 41 εκ.

-

Φυτά


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1015/image/549
https://e-her.org/omeka/files/original/b001e97864f4ef273014d0d134339ed2d647f505.jpg*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.