Νυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών

Νυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΝυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών

Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε μια πλούσια συλλογή εποπτικών εικόνων, οι οποίες εξυπηρετούσαν την παραστατική διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών/ τριών και η παρατηρητική τους ικανότητα, σύμφωνα με τα πορίσματα της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας εκείνης της εποχής. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου διασώζεται πλήθος εποπτικών εικόνων διαφορετικής θεματικής (Εικόνες Ιστορίας, Θρησκευτικών, Ζωολογίας και Φυτολογίας) από σειρές γνωστών εκδοτικών οίκων της εποχής. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο παρακάτω αριθμός «Εικόνων Ζωολογίας» ανά εκδοτικό οίκο: «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.» (14), «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δ. Δημητράκου Α.Ε. (10), Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε. (1), «Δημητράκου Α.Ε.» (35), «Έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων» (9), «Librairie Hachette & C.» (28). Με βάση τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία (1914 και 1929 αντίστοιχα) οι εικόνες αυτές αξιοποιούνταν στα μαθήματα της Φυσικής Ιστορίας και της Γεωπονίας και Ζωοτεχνίας. Η συγκεκριμένη εικόνα «Νυχτερίδες Ελλάδος και ξένων χωρών» ανήκε στη θεματική «Εικόνες Ζωολογίας» του εκδοτικού οίκου «Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε.» και αποτελεί αντίγραφο αντίστοιχης εικόνας που ανήκει στη Συλλογή του Διδασκαλείου Κρήτης. Απεικονίζει διαφορετικά είδη νυχτερίδας που ζουν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, στην εικόνα απεικονίζονται: α) η νυχτερίδα πετρόπους ο μέλας που κατοικεί στα νησιά της Σούνδης και των Μολούκων, β) η νυχτερίδα φολλόστομον το φάσμα που κατοικεί στη Ν. Αμερική, γ) η νυχτερίδα γαλεοπίθηκος που κατοικεί στα νησιά των Μολούκων και στη Ν. Ελλάδα, δ) η κοινή νυχτερίδα, ε) η νυχτερίδα ώτος και στ) η νυχτερίδα ρινόλοφος. Οι νυχτερίδες αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη τάξη θηλαστικών και ανήκουν στα χειρόπτερα. Δε διαθέτουν φτερά, αλλά πετούν χρησιμοποιώντας τα μπροστινά τους άκρα. Διαμένουν κυρίως σε σπήλαια και το χειμώνα πέφτουν σε χειμερινή νάρκη.

Images d'encadrement
IMAGE
dctype:Image
Εποπτικές εικόνες
Aiding pictures

Αθήναι

35 εκ. × 41 εκ.

-

Ζώα


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1015/image/634
https://e-her.org/omeka/files/original/8114e8b761efeda2eb6afe746f56ce19f2b18ab6.jpg*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.