Παιδαγωγικαί κατευθύνσεις εν τη ζωή των διδασκαλείων: πραγματείαι και λόγοι παιδαγωγικοί

Παιδαγωγικαί κατευθύνσεις εν τη ζωή των διδασκαλείων: πραγματείαι και λόγοι παιδαγωγικοί
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΠαιδαγωγικαί κατευθύνσεις εν τη ζωή των διδασκαλείων: πραγματείαι και λόγοι παιδαγωγικοί

Αντωνόπουλος Π.

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Παιδαγωγικαί κατευθύνσεις εν τη ζωή των διδασκαλείων: πραγματείαι και λόγοι παιδαγωγικοί'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόκειται για εγχειρίδιο που περιλαμβάνει πραγματείες και παιδαγωγικούς λόγους που εκφωνήθηκαν κατά την απονομή πτυχίων τελειόφοιτων Διδασκαλείων, καθώς επίσης στο πλαίσιο διεξαγωγής διδασκαλικών συνεδρίων. Σε αυτό αναπτύσσονται κατευθύνσεις και αρχές από διαφορετικά ρεύματα παιδαγωγικής σκέψης. Το βιβλίο επιμελήθηκε ο Π. Αντωνόπουλος, ο οποίος διατέλεσε διευθυντής του Αρσάκειου Διδασκαλείου Αθηνών.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

184 page(s)
15 εκ. × 22 εκ.

1930

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/8227f50d1ba4afb70cd8e4c41e75bcfe272a481a.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.