Τα ασπροπούλια και ο κυνηγός

Τα ασπροπούλια και ο κυνηγός
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΤα ασπροπούλια και ο κυνηγός

Βιβλιοπωλείον Σ. Κόντου-Δ. Φυλακτού

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές εικόνες. β. Σχολικοί χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διατηρούσε χαρτογραφική συλλογή με χάρτες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι συνιστούσαν χρήσιμα διδακτικά βοηθήματα για τα ακόλουθα μαθήματα: Ιστορία, Θρησκευτικά, Φυσική, Φυσιογνωστικά, Φυσική Πειραματική, Φυσική Ιστορία, Κοσμογραφία, Γεωγραφία, Γεωπονικά, Γεωπονικά και Ζωοτεχνία, Ελληνικά (πρόκειται για τα μαθήματα σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία - 1914 και 1929 αντίστοιχα). Η χρήση των χαρτών εξυπηρετούσε την αρχή της εποπτείας και της αυτενέργειας, βασικές διδακτικές αρχές που αποτελούσαν αντικείμενο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών/τριών του Διδασκαλείου Κρήτης, ειδικότερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα Διδασκαλεία τα γλωσσικά μαθήματα περιελάμβαναν μεταξύ άλλων τη διδασκαλία των μύθων. Το λογοτεχνικό αυτό είδος αξιοποιούσε την αλληγορική διήγηση με σκοπό την εξαγωγή ηθικών συμπερασμάτων. Η ηθικοπλαστική διάσταση του μύθου γινόταν πιο εύληπτη διαμέσου των εικόνων που έπλαθαν οι μαθητές/τριες με τη φαντασία τους. Προέκταση της αφήγησης του μύθου αποτελούσαν οι χάρτες παιδικής λογοτεχνίας, οι οποίοι μέσω των εικόνων τους δημιουργούσαν συμβολισμούς, ενίσχυαν την ικανότητα παρατήρησης και καθιστούσαν ευκολότερη την πρόσληψη του μύθου. Ο χάρτης παιδικής λογοτεχνίας «Τα ασπροπούλια και ο κυνηγός», που εκδόθηκε από το Βιβλιοπωλείον Σ. Κόντου - Δ. Φυλακτού, αποτελεί ανατύπωση παλιότερης έκδοσης του χάρτη, η οποία βρέθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο. Απεικονίζει το ομώνυμο παραμύθι σε τέσσερις σκηνές. Σύμφωνα με την πλοκή, δύο κύκνοι βρίσκονται στις όχθες μιας λίμνης και ξαφνικά ένας κυνηγός τους σημαδεύει με το όπλο του. Οι κύκνοι καταφέρνουν να σώσουν τον κυνηγό από το δηλητηριώδες τσίμπημα ενός φιδιού. Έτσι καταφέρνουν να γλιτώσουν τα ίδια από βέβαιο θάνατο.

Χάρτες
IMAGE
Maps
dctype:Image
Cartes

-

42 εκ. × 59 εκ.

-

Παραμύθι


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1016/image/759
https://e-her.org/omeka/files/original/753fd593b513d75a2b12dadf24e4773dd2e0401f.jpg*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.