Η αρχαία Ελλάς μετά των αποικιών της

Η αρχαία Ελλάς μετά των αποικιών της
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΗ αρχαία Ελλάς μετά των αποικιών της

Εκδοτικός οίκος Δ. Δημητράκου

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές εικόνες. β. Σχολικοί χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διατηρούσε χαρτογραφική συλλογή με χάρτες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι συνιστούσαν χρήσιμα διδακτικά βοηθήματα για τα ακόλουθα μαθήματα: Ιστορία, Θρησκευτικά, Φυσική, Φυσιογνωστικά, Φυσική Πειραματική, Φυσική Ιστορία, Κοσμογραφία, Γεωγραφία, Γεωπονικά, Γεωπονικά και Ζωοτεχνία, Ελληνικά (πρόκειται για τα μαθήματα σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία - 1914 και 1929 αντίστοιχα). Η χρήση των χαρτών εξυπηρετούσε την αρχή της εποπτείας και της αυτενέργειας, βασικές διδακτικές αρχές που αποτελούσαν αντικείμενο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών/τριών του Διδασκαλείου Κρήτης, ειδικότερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας κρίθηκε ως ένας πολύ σημαντικός επιστημονικός κλάδος για την εκπαίδευση των διδασκάλων/ ισσών από τις αρχές του 20ου αιώνα. Κύριος προσανατολισμός της ήταν η αξιοποίηση της Ιστορίας προκειμένου να εδραιωθεί μία εθνοκεντρική παιδαγωγική. Σε αυτό το πλαίσιο οι ιστορικοί χάρτες αποτέλεσαν κύριο διδακτικό-εποπτικό εργαλείο, εξυπηρετώντας περισσότερο, μέσω της αναπαραστατικής τους λειτουργίας, την εστίαση στην ελληνική ιστορία. Τον χάρτη «Η αρχαία Ελλάς μετά των αποικιών της» επιμελήθηκε ο Π. Καρολίδης (1849-1930), ιστορικός, πολιτικός και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απεικονίζει τα εδάφη του ελληνικού κράτους και όλες τις περιοχές όπου εξαπλώθηκαν και ίδρυσαν αποικίες οι Έλληνες στους αρχαίους χρόνους. Πιο συγκεκριμένα, απεικονίζονται: η Ιωνία, η Κύπρος, η Μεγάλη Ελλάδα (ακτές της Σικελίας και της νότιας Ιταλίας) και διάσπαρτες περιοχές από τη Μεσόγειο μέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Σε ένθετο πλαίσιο απεικονίζονται οι ελληνικές αποικίες σε μικρότερη κλίμακα (1:500.000) και επισημαίνονται χρωματικά οι φυλές που κατοικούσαν στον ελληνικό χώρο: Ίωνες, Δωριείς, Αιολείς και Αχαιοί. Πρόκειται για ανατύπωση του εκδοτικού οίκου Λουκόπουλου, παλαιότερης έκδοσης του εκδοτικού οίκου Δημητράκου.

Χάρτες
IMAGE
Maps
dctype:Image
Cartes

-

120 εκ. x 100 εκ.

-Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/6c119c4f242179d3b3dbefcfc4e0e7ab0f93c886.jpg
https://e-her.org/collection/category/1016/image/767*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.