Διθέσιο θρανίο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΔιθέσιο θρανίο

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών / τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Ήδη από το 1830 ο Ιωάννης Κοκκώνης (1795-1864) στο «Εγχειρίδιον δια τα Αλληλοδιδακτικά σχολεία» περιγράφει τις προδιαγραφές «περί των εις το μέσον του σχολείου θετομένων». Αργότερα, το 1880 ο Σπυρίδων Μωραΐτης (1845-1915), στη «Διδασκαλική» περιγράφει τον τύπο των θρανίων ή «βάθρων» των μαθητών/τριών σε μία συνδιδακτική τάξη. Το 1889 ο νομομηχανικός Δ. Καλλίας, ακολουθώντας τον γαλλικό «Κανονισμό» (Règlement) του 1880, προσδιόρισε τους τύπους των σχολικών θρανίων. Έτσι συντάχθηκε το διάταγμα 4ης Δεκεμβρίου 1898 «Περί κανονισμού διαστάσεων των εν δημοσίοις δημοτικοίς και ιδιωτικοίς σχολείοις κατασκευαζόμενων θρανίων», Φ.Ε.Κ., αρ. 10/ 20-01-1899, τχ. Α΄. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διέθετε πλήθος σχολικών επίπλων, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατείχαν τα σχολικά θρανία. Πολλά από αυτά προέρχονταν από τα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία, τα οποία ήταν προσαρτημένα στο Διδασκαλείο. Στο αρχειακό υλικό που έχει διασωθεί εντοπίζονται 35 σχολικά θρανία. Τα 29 από αυτά είναι διθέσια και τα 6 τριθέσια. Το συγκεκριμένο θρανίο ανήκε στην κατηγορία «Διθέσια θρανία». Είναι ξύλινο. Αποτελείται από τα εξής μέρη: α) την επιφάνεια (αναλόγιο, πράσινο χρώμα), που έχει ελαφριά κλίση και μία μικρή αυλάκωση για να τοποθετείται εκεί η γραφική ύλη, β) το κάθισμα (πράσινο και καφέ χρώμα) και γ) το υποπόδιο (καφέ χρώμα).

3D
Θρανίο
Desk
dctype:PhysicalObject
Pupitre

-

116 εκ. × 85 εκ. × 72 εκ.

-

Σχολικά έπιπλα


Τρισδιάστατο μοντέλο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1018/object/801*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.